Uhlíkové fólie, a zejména náš systém chytrého vytápění UHLÍKOVÉFÓLIE.CZ, jsou stále populárnější v developerské výstavbě.

V současné době finalizujeme projekt vytápění bytového domu v Hostivaři. Jedná se o novostavbu – dvanáct bytových jednotek v luxusním provedení.

Hostivař larx uhlikove folie instalace

Podmínky v developerské výstavbě jsou stále náročnější. Proces výstavby se zrychluje, je snaha o co největší efektivitu jak výstavby, tak bydlení. Každý centimetr obytné plochy se cení.

Přesně do těchto podmínek je ideální náš systém podlahového vytápění uhlíkovými fóliemi. V porovnání s jinými systémy (teplovodní – plyn, tepelná čerpadla atd.) má systém UHLÍKOVÉFÓLIE.CZ nejkratší dobu realizace. Developer jistě také ocení vysokou odolnost našich vlastních uhlíkových fólií, přímo navržených pro náročné podmínky na stavbě a zalití do potěru.

Bytový dům v Praze – Hostivaři byl postaven z tepelněizolačního zdiva a není podsklepený. Byty jsou v přízemí, v patře, i v podkroví sedlové střechy. Toho bylo možné docílit díky minimalizaci nezbytného technického zázemí. Uhlíkové fólie jsou lokální systém vytápění, veškeré potřebné vybavení se nachází v bytovém rozvaděči (a termostat v místnosti). Proto vytápění nepotřebuje technickou místnost, je naprosto nenáročné na prostor.

Součinitel prostupu tepla obvodového zdiva je 0,16 W/m2K, jedná se o dobře izolovanou stavbu. V součinnosti s dalšími profesemi jsme navrhli takový výkon a rozmístění fólií, aby byla pokrytá tepelná ztráta objektu a podlahové vytápění bylo komfortní pro uživatele.

Regulace je vždy prováděna termostatem v každém okruhu (většinou v každé místnosti), na základě požadavku uživatele, podle čidel prostorové a podlahové teploty. Pro každou regulaci je zásadní, aby byla jednoduchá, přehledná a uživatelsky přívětivá. V současnosti je jasnou volbou možnost vzdáleného ovládání.

Pro tyto požadavky jsme spolu s developerem vybrali jako optimální regulaci systémem Jablotron 100, který propojuje vytápění, zabezpečení a ovládání dalších zařízení (například ohřev vody) do jedné mobilní aplikace. Samozřejmostí je klasický termostat a ovládání na stěně pro konzervativní uživatele. Systém UHLÍKOVÉFÓLIE.CZ a regulace Jablotron řeší kompletní vytápění bytového domu, není potřeba žádný jiný zdroj tepla.

Více se dozvíte na našich stránkách přímo určených pro developery.