Profesionální práce se neobejde bez specializovaných pomůcek.

Instalace topných fólií má několik fází – projekt, pokládka fólií a zapojení, instalace regulace a termostatů, dokumentace skutečného provedení. Protože preciznost a kvalita provedení jsou pro nás zásadní cíle, ve všech těchto fázích využíváme nástroje a zařízení, které nám k tomu dopomůžou.

Realizujeme vytápění rekreačního objektu v Jizerských horách

Jednou z těch nejzajímavějších pomůcek je termokamera. Bez ní si kvalitní instalaci topných fólií nedokážeme představit. Na displeji v reálném čase zobrazí teplotní mapu posuzovaného záběru, barevně rozlišenou podle teplot a s možností vyžádat si přesnou teplotu libovolného místa.

Je to neocenitelná pomůcka ve všech etapách instalace:

1. Fáze projekt. Při tvorbě projektu nám pomáhá detailně posoudit stavbu, vytápěný objekt.

2. Pokládka fólií. Nabízíme různé typy fólie přesně podle individuálního projektu každého zákazníka. Například odolné karbonové fólie, které se zalévají do betonu nebo anhydritu, hned po instalaci provizorně natápíme a podrobně kontrolujeme termokamerou. Ověříme spoje, vodiče i samotné fólie ještě před zalitím a následně i po něm. Tím dosahujeme kvalitní instalace, často i přes náročné podmínky na stavbě.

3. Regulace a termostaty. Poté, co jsou vytápěné podlahy hotové, připravujeme regulaci a osazujeme termostaty. Díky termokameře snadno posoudíme, zda podlahy a krytiny byly provedeny správně, zkontrolujeme rychlost zahřívání i podmínky prvního natopení.

4. Dokumentace. V průběhu celé instalace, ve všech fázích fotky z termokamery ukládáme a posuzujeme, následně dokumentaci skutečného provedení předáváme zákazníkovi.

Protože máme rádi moderní technologie, v současné době používáme termokameru s automatickou synchronizací do projektového cloudu. Díky tomu projektanti, stavební technici i montéři mají pořád aktuální informace a investor zde vždy najde nejnovější dokumentaci. Pokud se náhodou někde objeví problém, jsme ho schopni řešit okamžitě a bez zpoždění stavby, ke spokojenosti našeho zákazníka.