Naše společnost dostala šanci prokázat potenciál chytré domácnosti a zároveň svou odbornost. Byli jsme osloveni, abychom realizovali online inteligentní řízení regulace vytápění. Jednalo se o bytový dům s 36 bytovými jednotkami.

Experiment byl prováděn v 10ti bytech ve spolupráci se státním dozorem a energetickým auditorem. Do každého bytu bylo nainstalováno 5 teplotních čidel. Data ze všech čidel byla online přenášena do mobilní aplikace a v reálném čase byly automaticky prováděny korekce teploty.

Díky naší technologii a inteligentnímu systému Loxone jsme sledovali teplotu v každé místnosti a individuálně řídili výkon vytápění. Klient navíc může online sledovat data v aplikaci.

Díky experimentu bylo ověřeno, že pokud je v objektu nainstalován chytrý řídící systém, je možno ušetřit až 20 % nákladů na vytápění. Díky možnosti teplotu ovládat vzdáleně a mít přehled o situaci ve všech místnostech, nedojde k přetopení některé z místností a nebude nutné nadbytečně větrat. Obrovskou přidanou hodnotou celého systému je, že klient má neustále všechna data k dipozici, vidí aktuální hodnoty a může je měnit.

Energetický auditor z referenčního měření vytvořil celkovou zprávu o měření, s výsledky a výběrem nejvhodnějších způsobů vytápění v uvedeném objektu, které jsou nejvíce ekonomické a komfortní pro zákazníka.