Jedním z častých dotazů našich zákazníků bývá podklad pro instalaci topné uhlíkové fólie. Správná volba podlahové krytiny a její aplikace jsou pro fungování podlahového vytápění klíčové. V tomto článku jsme se na toto téma zaměřili podrobněji.

podlahove topení, elektrické podlahové vytápění, larx, uhlíkovéfólie.cz, uhlíkové topné fólie, instalace svépomocí

Skladba podlahy při instalaci uhlíkové topné fólie pod dlažbu

U klasického způsobu instalace pod potěr nebo podlahové desky je volba výsledné krytiny libovolná, možné použít skládanou podlahu (tzv. click systém), lepenou podlahu, dlažbu nebo stěrku. Jedná se o univerzální a nejpoužívanější řešení. Výška vrstvy potěru/podlahových desek ovlivňuje akumulační schopnost podlahy – čím je vrstva silnější, tím více tepla podlaha akumuluje a tím pomaleji prostor vychladne v případě vypnutého vytápění. Na druhou stranu, čím výraznější je akumulace tepla, tím pomalejší je reakce podlahového topení, protože trvá déle, než se teplo dostane přes akumulační vrstvu.

LARX uhlikové fólie instalace pod potěr

 

Uhlíková fólie je při instalaci pod potěr nebo podlahové desky kotvena do vrstvy podlahové izolace, tedy polystyrenu nebo PIR desek. Následuje vrstva PE folie o tloušťce 0,2 mm, která slouží jako ochrana. Při realizaci litých podlah se systém vytápění od vrstvy potěru odděluje ještě druhou vrstvou krycí fólie, ta splňuje funkci separační. Po krajích se napojuje na obvodovou dilataci, se kterou vytvoří tzv. „vanu“. Při instalaci pod podlahové desky není druhá folie potřeba. Na potěr nebo podlahové desky lze použít skládanou i lepenou podlahu, dlažbu, stěrku, atd.

 

Minimální výška skladby podlahy při instalaci pod potěr nebo podlahové desky je cca 5 cm (2 cm PIR desky – topná fólie – 2 cm podlahové desky – 1 cm libovolná krytina). Maximální výška skladby podlahy není nijak omezena. Vše záleží na typu instalace, výšce izolace, roznášecí vrstvě v objektu, kde se systém vytápění LARX UHLÍKOVÉFÓLIE.CZ realizuje. Podklad při instalaci topné fólie pod potěr nebo podlahové desky bývá zpravidla polystyren, který by měl být rovný, bez výběžků a prohlubní. Z izolace by neměly vykukovat trubky, kabely chráničky atd.  Výška polystyrenu je individuální, doporučujeme však co nejvyšší vrstvu izolace.

Alternativou k uhlíkovým fóliím určeným pro instalaci pod beton jsou LARX topné rohože

Skladba podlahy při instalaci topné fólie pod vinylovou nebo laminátovou podlahu

V moderních, dobře zateplených domech se uplatňuje instalace uhlíkové fólie přímo pod vinylovou nebo laminátovou podlahovou krytinu. Podmínkou je, že musí být skládaná (tzv. click systém). Tento systém vytápění má dobrou dynamiku, rychlý nátop a prakticky nemůže dojít k přetopení místnosti. V místnostech kde je plánovaná jiná než skládaná podlaha (koupelna, chodba, atd.) se využije instalace uhlíkové fólie pod potěr nebo podlahové desky. Přímo na topnou fólii není možné lepit žádnou podlahovou krytinu.

LARX uhlikové fólie instalace pod krytinu

 

Při instalaci přímo pod skládanou krytinu se uhlíková fólie kotví do vrstvy kročejové izolace (Hobra/Starlon). Do desek izolace se vyřezávají kanálky pro vedení kabelů, aby byla plocha pro pokládku skládané podlahy v rovině, bez jakýchkoliv výstupků. Topná fólie se překryje vrstvou krycí PE fólie o tloušťce 0,2 mm. Poté již následuje kompletace skládané krytiny bez omezení, postup je tedy stejný, jako kdyby tam topná fólie nebyla.

uhlikovefolie.cz instalace 3

Minimální výška skladby podlahy při instalaci přímo pod skládanou krytinu je cca 1,5 cm (0,5 cm hobra – topná fólie – 1 cm skládaná krytina). Maximální výška podlahy není nijak omezena, většinou se pohybuje do 5 cm. Vše záleží na výšce izolace, a výšce instalované podlahy.

Skladba podlahy a podklad při instalaci topné rohože pod dlažbu

LARX Heating Mat je kvalitně vyrobená samolepící topná rohož s promyšlenou konstrukcí, která zajístí bezproblémovou instalaci a bezůdržbový provoz. Nosná tkanina zaručuje spolehlivé propojení s flexibilním lepidlem nebo stěrkou při instalaci. Nosná síť s pevně upevněným topným drátem zaručuje stejnou rozteč topného prvku v celé ploše a ve výsledku tedy perfektní rozložení teploty podlahy. Izolace topného drátu provedená z kvalitního, odolného materiálu zajišťuje, že topná rohož odolá zvýšené zátěži v průběhu montáže.

Podklad před instalci topné rohože LARX Heating Mat je třeba důsledně zamést a zbavit nečistot a napenetrovat. Vlhkost podkladu by měla být stejná, jako pro pokládku dlažby.

skladba podlahy rohoz, larx heating mat

Zaujal Vás systém vytápění LARX UHLÍKOVÉFÓLIE.CZ nebo topné rohože LARX Heating Mat? Neváhejte a zašlete nám svůj projekt přes kontaktní formulář a společně najdeme vhodné řešení.