Tepelná čerpadla jsou technologií, která se v oblasti vytápění rodinných domů a bytů těší v posledních letech čím dál větší popularitě. Příčin je hned několik – kromě efektivnějšího provozu ve srovnání s vytápěním fosilními palivy také hlasitá podpora ze strany vládní garnitury. Ta je pak motivovaná zelenou politikou i (bohužel) vlastními finančními zájmy. I když se zdá, že tepelná čerpadla mají mnoho výhod, jako je úspora energie a ekologičnost, existují také řada nevýhod, které jsou při komunikaci tohoto produktu často zamlčované a které je třeba vzít v úvahu.

Výběr tepelného čerpadla

Vyšší pořizovací cena tepelných čerpadel

Jedním z prvních negativ, se kterým se člověk po rozhodnutí pořídit si domů tepelné čerpadlo setká, je výše počáteční investice. Pořízení tepelného čerpadla je obvykle draží, než pořizovací cena alternativních způsobů vytápění elektřinou. Nebavíme se navíc pouze o nákladech spojených s nákupem čerpadla jako takového. Vytvoření dostatečného prostoru pro tepelné čerpadlo s sebou často přináší nutnost zřízení samostatné technické místnosti. To znamená nejen zvýšené náklady, ale i časovou a energetickou náročnost. 

Cena tepelného čerpadla

Náročná instalace

Narozdíl od zdrojů tepla, které si šikovnější člověk dokáže doma zapojit a zprovoznit svépomocí, instalace tepelného čerpadla vyžaduje odborné znalosti a dovednosti. Tepelné čerpadlo musí být správně umístěno a připojeno k elektrickému obvodu. Pro člověka, který si pořídil tepelné čerpadlo, to tak znamená dlouhé a často složité domlouvání termínů s dodavateli, kteří tepelné čerpadlo zapojí a ujistí se, že je vše bezpečně a funkčně zapojeno. Zvyšuje se tedy čas potřebný pro zprovoznění vytápění i finanční investice – a to stále předpokládáme, že se vše podaří zdárně zapojit a spustit na první pokus. Což se povede pouze zřídkakdy. 

Instalace jako taková navíc není jediný moment, kdy může dojít k dodatečné náklady generující chybě. Ta se totiž může objevit už při samotném návrhu projektu, kdy projektant špatně odhadne zateplení domu a potřebný výkon čerpadla. Pokud není tepelné čerpadlo správně navrženo, může být nedostatečné pro vytápění celého domu. I přes velkou investici a náročnou instalaci tak může celá rodina skončit u přímotopu. 

Rozbité tepelné čerpadlo

Hlučnost tepelných čerpadel

V době, kdy je světelné a hlukové znečištění v každodenním životě čím dál důležitějším tématem, je s podivem, jak málo důrazu je kladeno na tichý provoz zdroje vytápění, který je zejména v chladných měsících v provozu 24/7. Ani zřízení technické místnosti v neobývané části nemovitosti (kterou navíc nemá zdaleka každý k dispozici) často nepomůže eliminovat hluk, který tepelná čerpadla produkují. U starších modelů je pak výsledná hladina hluku hraničící s podmínkami vhodnými pro každodenní fungování.

Tepelné čerpadlo v zimě

Potřeba údržby

Jednou z pozitivních zpětných vazeb na vytápění uhlíkovými fóliemi a topnými rohožemi, které se k nám od našich zákanzíků dostávají, je radost z minimální potřeby údržby. Fólie jsou technologií, která je v principu natolik jednoduchá, že je de facto bezporuchová a mezi klienty máme i takové, kterým naše vytápění funguje bez jakéhokoliv zásahu zvenčí více než 10 let. To nicméně neplatí pro tepelná čerpadla, která vyžadují pravidelnou údržbu, aby zůstala v optimálním stavu. To zahrnuje čištění filtračních systémů a pravidelnou kontrolu chladicího média. Je třeba si tedy připravit slušnou sumu peněz nejen pro zakoupení čerpadla, ale i jeho provoz. 

Rozebrané tepelné čerpadlo

S tím souvisí ještě jedno významené negativum, které bohužel vzhledem k vehementní vládní podpoře této technologie nabývá na významu. Jako ve všech případech, ve kterých ze státu „kape“, i zde se vyrojilo velké množství podprůměrných specialistů a pochybných společností, které se instalací a servisem tepelných čerpadel údajne zabývají. Spolupráce s takovými firmami ale obvykle zahrnuje špatnou komunikaci, nekvalifikovanou realizaci a nárůst nečekaných vedlejších nákladů spojenou se špatnými odhady a fušersky odvedenou prací. 

Nízká účinnost tepelných čerpadel v extrémních podmínkách

Představujete si, že tepelné čerpadlo je ideálním řešení pro vaši chatu v Jizerských horách? Pak na vás pravděpodobně čeká zklamání. Tepelná čerpadla mají tendenci ztrácet na účinnosti při extrémních teplotách. Reálně to tedy v zimních měsících či chladnějších prostředí znamená vyšší náklady na provoz a podstatně nižší efektivitu, než jaká je avizována výrobcem. 

Tepelné čerpadlo zmrzlét

Tepelné čerpadlo – ano, či ne? 

Přes veškerou snahu komunikovat tepelná čerpadla jako univerzální řešení vhodné pro každou situaci a každého člověka je zřejmé, že pověst v tomto ohledu silně předchází realitu. V porovnání s elektrickým podlahovým vytápěním mají tepelná čerpadla hned několik nevýhod. Elektrické podlahové vytápění je podstatně jednodušší a levnější k instalaci, nemá výraznější finanční ani energetické nároky na údržbu, a jeho provoz je konzistentní a nezávislý na venkovní teplotě. Navíc, pokud máte v oblasti, kde elektřina je čistá a obnovitelná, elektrické podlahové vytápění může být považováno za ekologičtější alternativu.

Na druhou stranu je třeba říct, že i instalace tepelného čerpadla může dávat u konkrétních případů smysl. Rozhodujícími faktory mohou být například velký dům, potřeba vyhřívat mimo domu také bazén nebo například potřeba kromě vytápění také chladit. To vše jsou jednoznačně argumenty, které mohou hrát ve prospěch pořízení tepelného čerpadla. 

Pokud tedy stojíte před rozhodnutím, zda tepelné čerpadlo pro svůj nový dům pořídit, neváhejte nám napsat či zavolat. Rádi se s vámi o vaší konkrétní situaci pobavíme a společně přijdeme na to, jaké řešení je pro vás to nejvhodnější.