Důsledkem konkurenčního boje společností zabývajících se chytrým vytápěním na evropském území dochází ze strany některých z nich k nátlakovému a neférovému ovlivňování zákazníků. Jedná se zejména o poskytování informací, které jsou buďto zavádějící, nebo zcela lživé. Ať už se jedná o domnělé výhody produktů těchto společností, nebo o plivání špíny a dehonestaci výrobků konkurence. Kromě toho, že se jedná o opovrženíhodnou praktiku, která na vyspělý trh nepatří, dochází v důsledku této činnosti také ke zmatení zákazníků, kteří se ve výsledku často nemusí vůbec dobrat produktu, který je pro jejich konkrétní situaci nejvhodnější. Rozhodli jsme se proto posvítit alespoň na ty nejobvyklejší liché argumenty a vysvětlit, v čem spočívá jejich nesmyslnost. 

topne folie instalace lhotka

Konkurenční produkty neobsahují dostatek uhlíku

Důvodů, proč jsou uhlíkové fólie páteří produktového portfólia společnosti LARX, je celá řada. Jedním z těch hlavních je jednoduchost – a to nejen na úrovni instalace a následného ovládání, ale i na úrovni technologie fólií jako takových. Velmi laicky řečeno, není „co vymýšlet“. Navzdory tomu se od zákazníků často dozvídáme o snahách konkurence, udělat dojem prostřednictvím srovnávání nesmyslných technologických parametrů a prodávat tak své fólie jako nadřazené ostatním konkurenčním výrobků.

Jedním z takových argumentů je domnělý nedostatek uhlíku ve fóliích, který má mít za následek jejich nedostatečný výkon. Otázku, zda naše fólie „budou dostatečně topit, když v nich je méně uhlíku, než ve fóliích XYZ“, musíme zodpovídat častěji, než bychom chtěli. Jedná se přitom o absolutní nesmysl zapříčiněný buďto elementární neznalostí principů fungování uhlíkových fólií, nebo cílenou lež ze strany konkurence. Vzhledem k tomu, jak fólie fungují lze garantovat, že koncentrace uhlíku v jakékoliv uhlíkové fólii (ať už té naší, nebo konkurenční) je na přesnost hustoty 0.1% stejná. 

LARX uhlíková fólie

„Naše fólie vyhrály Zlaté topení 2023“ 

Další velmi častou praxí je ohánění se certifikacemi, oceněními a diplomy, které mají být důkazem kvality produktu. Zde je třeba odlišit objektivní a pro zákazníka potenciálně důležité výsledky produktového testování od snahy opít klienta rohlíkem. Faktem totiž je, že například ne každý typ podlahy je pro využití v kombinaci s uhlíkovými fóliemi vhodný. Levná a nevhodně zvolená krytina může přinést celou řadu problémů – od omezené funkčnosti podlahového vytápění až po možné defekty samotné podlahy. Hledat proto podlahovou krytinu, kterou její výrobce doporučuje pro využití s podlahovým topením, je proto správný přístup, který do budoucna může zabránit mnohým starostem. LARX proto například v roce 2021 společně s naším partnerem a dodavatelem podlahových krytin LIKOR odborné zátěžové testování kombinací produktů obou společností, abychom si byli jisti, že Vám budeme dodávat pouze osvědčená a funkční řešení. 

Na druhé straně jsou ale uhlíkové fólie – jak píšeme výše – v zásadě jednoduchou technologií, což z nich dělá funkční a bezporuchové řešení vytápění rodinných domů či bytů. Od konkurence ale často slýcháme o řadě certifikací jednotlivých inovací a komponent, které mají zajišťovat jejich bezchybnou funkčnost a technologickou nadřazenost. Čtenářům doporučujeme v každém případě, ve kterém jsou vystaveni argumentaci certifikáty a oceněními, zaměřit pozornost na jejich legitimitu. Případy, kdy uváděná ocenění buďto neexistují vůbec, nebo jsou vydávána pochybnými institucemi a často výměnou za poplatek, jsou bohužel častější, než bychom si přáli. 

testování Likor

Naše odrazová fólie…

K tomuto bodu pouze stručně a věcně. Mnoho prodejců uhlíkových topných fólií k tomuto oblíbenému zdroji vytápění nabízí ještě produkt doplňkový – „speciální izolační odrazovou fólii“, která jediná má zajistit správnou funkčnost a maximální efektivitu topných fólií. Tato fólie, kterou její prodejci často prezentují jako velkou konkurenční výhodu, je pochopitelně naceněna výrazně nad reálnou přidanou hodnotou, kterou její využití může generovat klienty. Nejen podle výzkumníků z VUT je přitom jasné, že v podlaze se tento „technologický zázrak“ chová pouze jako další vrstva izolace a její přidaná hodnota je takřka nulová. 

Princip fungování uhlíkové fólie

Popírači fyzikálních zákonů 

Bohužel možná vůbec nejčastější argument zaznívající z úst některých pochybných prodejců, který vsází na zmatení čísly a popírání fyzikálních zákonů, je pak argument vyšší efektivitou a nižší spotřebou. V tomto případě se téměř vždy jedná o podvod, neboť autoři podobných výroků si musí být vědomi jejich nepravdivosti. 

Princip platný obecně v případě topných kabelů, rohoží a jakýchkoliv uhlíkových fólií nezávisle na výrobci je jednoduchý. 100W přivedeného výkonu znamená cca 99,4% vydaného tepelného výkonu/energie. Pokud proto některý výrobce tvrdí, že jeho produkt je efektivnější, popírá základní fyzikální principy vyučované na druhém stupni základní školy. 

Princip šíření tepla v prostoru

Naše společnost LARX s.r.o. se zcela jasně vymezuje vůči tomuto neférovému konkurenčnímu chování na trhu. Nesnižujeme se k těmto praktikám, ani vyjadřování ke konkurenčním produktům. Náš cíl je inovace, kvalitní produkt (technologie uhlíkových fólií) a spokojenost našich zákazníků. Důkazem kvality našeho produktu je skutečnost, že se LARX UHLÍKOVÉFÓLIE.CZ prodávají mimo jiné ve významném internetovém obchodě Alza, v prodejnách stavebnin DEK, v prodejnách Hornbach, na portále Allegro a u jiných důvěryhodných obchodních partnerů.

Pokud nás jako zákazníci plánujete oslovit pro dodání řešení na Váš projekt, velmi rádi Vám obecně vysvětlíme výhody i nevýhody technologie uhlíkových fólií. Pro každý projekt či zákazníka je vhodná jiná technologie. Naší prioritou není prodávat výhradně naše produkty. Pokud náš produkt není vhodný pro určitého zákazníka, doporučíme mu takové řešení, které je pro něho nejvhodnější a bude vyhovovat jeho představám. Nabízíme pouze to, co funguje a bude fungovat i našemu zákazníkovi – toto garantuji přímo sám, svým vlastním jménem jako ředitel a majitel společnosti.

Ing. Radek Bartuška, MBA