Systém pro regulaci teploty je nedílnou součástí vytápění LARX UHLÍKOVÉFÓLIE.CZ. Teplota má zásadní vliv na pohodu v domácnosti. Když je příliš velké teplo, nebo příliš velká zima, není to ono. Každému vyhovuje jiná teplota, a kromě toho se vhodná regulace pozitivně projeví na účtech za energie. Při využití zónové regulace podlahového topení tak můžete zvýšit své pohodlí a zároveň ušetřit na výdajích za elektřinu. 

regulace topné fólie

K dosažení nízkých nákladů za vytápění je třeba kromě kvalitního a efektivního způsobu a zdroje topení nutno zvolit i kvalitní a přesnou regulaci vytápění. Správně zvolená regulace dokáže nejen zvýšit komfort a pohodu užívání domácnosti, ale při dobře nastaveném vytápění i výrazně snížit výdaje za topení.

Obecně lze říci, že systémy vytápění pomocí radiátorů, přímotopů nebo wawek lze jen obtížně přesně regulovat. Je tomu tak z důvodu, že tato topná tělesa musí jejich malou plochou vytopit celou místnost. Musí proto topit na mnohem vyšší teplotu, než je tomu u celoplošných (podlahových/stropních) topných systémů. Kvůli vysokému rozdílu teplot mezi topným tělesem a vytápěnou místností dochází k lokálnímu přetápění (u topného tělesa je výrazně tepleji, než např. u dveří) a tedy i k výraznému víření prachu.

Naopak mezi systémy vytápění s nejpřesnější a nejrychlejší regulací pokojové teploty patří uhlíkové topné fólie, které jsou nízkoteplotním typem vytápění, nedochází tedy ani k přetápění a víření prachu. Přesnost a rychlost regulace topných fólií vychází z principu zónového topení. Zónové vytápění je typ inteligentního lokálního topení, které může nabídnout větší kontrolu a efektivitu. V každé místnosti (zóně) je na zdi umístěn termostat, který reguluje teplotu právě jen v dané místnosti.

Zónové vytápění umožňuje nastavit rozdílnou teplotu v různých místnostech. Toho se obvykle docílí nastavením týdenních a časových programů na termostatech. Všechny naše termostaty toto programování podporují. Nedochází k energetickým ztrátám, protože se topí jen v těch místnostech, které aktuálně vytápět potřebují.

Ovládání zónového vytápění lze přizpůsobit našemu harmonogramu. Například, pokud se vracíme každý den domů z práce přibližně ve stejný čas, určitě není nutné topit celý den v celém domě. Tímto lze značně snížit spotřebu systému vytápění rodinného domu a tedy i ušetřit nemalé náklady.

Důležitou součástí jakéhokoliv systému podlahového vytápění je termostat s podlahovým čidlem teploty. Dle normy by teplota nášlapné vrstvy podlahy neměla v obytných místnostech překročit 29°C (v koupelnách 33°C), je tedy důležité použít termostat s interním (podle kterého regulujeme teplotu místnosti) a současně externím (podle kterého kontrolujeme teplotu podlahy) čidlem teploty. Naše LARX LCD a Wi-Fi termostaty všechny tyto požadavky splňují. Je na nich navíc možné, např. v létě kdy není třeba topit, nastavit regulaci jen podle externího čidla, a využít tak topné fólie jen k ohřevu podlahy na komfortní teplotu.

Se systémem vytápění LARX UHLÍKOVÉFÓLIE.CZ  instalujeme 4 typy regulace:

LARX LCD termostat

LARX uhlikove folie LCD Termostat

LARX LCD termostat představuje základní způsob regulace topných fólií v kvalitním provedení. Má jak manuální, tak programovatelný týdenní režim. Ovládání je naprosto intuitivní, tlačítkové. Podlahovým čidlem lze omezit maximální teplotu podlahy. Termostat umí hlídat i nezámrznou teplotu.

LARX Wi-Fi termostat

uhlikovefolie.cz termostat

LARX WiFi termostat má stejné funkce jako LARX LCD termostat, o něco větší displej a to nejdůležitější – Wi-Fi připojení. Díky tomu termostat připojíte do své domácí Wi-Fi sítě a díky propracované mobilní aplikaci můžete vytápění vašeho domu ovládat odkudkoliv ve světě. Nejjednodušší řešení vzdálené regulace systému vytápění LARX UHLÍKOVÉFÓLIE.CZ.

Parametry LARX LCD / Wi-Fi termostatu

 • Displej: podsvícené LCD
 • Materiál: bílé (stříbrné) nehořlavé PVC
 • Napětí: 230 V, 60 Hz
 • Spotřeba: 2 W
 • Maximální zátěž: 16 A
 • Rozsah nastavení teploty: 5 až 60 °C
 • Typ podlahového čidla: NTC
 • Limit podlahového čidla: 5 až 60 °C
 • Spínací diference: 1 až 5 °C
 • Krytí: IP20, vnitřní použití
 • Týdenní program: 7+0, 6+1, 5+2 nebo manuální

Regulace vytápění LARX a systém zabezpečení Jablotron

larx, uhlíkové fólie, regulace jablotron, topné fólie, termostat

Společné řešení regulace vytápění a zabezpečení. LARX uhlíkové topné fólie a EZS Jablotron spolu tvoří komfortní systém vytápění LARX UHLÍKOVÉFÓLIE.CZ. Teplotu je možné regulovat jak lokálně termostatem v každé místnosti, tak vzdáleně pomocí mobilní aplikace MyJABLOTRON (dostupná na iOS a Android). Systém lze jednoduše doplnit o  prvky zabezpečení a sledování spotřeby energie systému Jablotron 100+ a mít tak přehled o celé domácnosti jednoduše v jedné aplikaci.

Regulaci vytápění pomocí EZS Jablotron 100+ dodáváme pouze jako kompletní řešení systému vytápění LARX UHLÍKOVÉFÓLIE.CZ.

Vlastní regulace teploty v domě

Topné uhlíkové fólie lze samozřejmě regulovat i jinými typy regulace topení, než jen těmi, které nabízíme my. Uhlíkové topné fólie jsou z pohledu ovládání tím nejjednodušším způsobem topení. Ovládají se pomocí stykačů/relátek způsobem 0/1, tedy buď topí, nebo netopí. nedochází k žádné ztrátové regulaci napětí nebo protékajícího proudu. Termostat tak po dosažení požadované teploty úplně odpojí přívod elektřiny. Topné fólie poté spínají v několikaminutových intervalech párkrát za hodinu, jen podle toho jak se místnost ochlazuje.

K ovládání teploty při vytápění pomocí topných uhlíkových fólií lze tedy využít různé systémy chytré domácnosti a automatizace jako jsou např. Loxone, Control4, Teco, Tuya a další. Našim zákazníkům poskytneme veškerou podporu při výběru a realizaci jejich vlastních řešení regulace vytápění uhlíkovými fóliemi.

Důležitou součástí každého systému regulace topných fólií je, aby termostat měl kromě prostorového i podlahové čidlo teploty. To hlídá teplotu na topné fólii, aby nedošlo k přetopení podlahy a v extrémní situaci poškození podlahové krytiny (většinou jsou podlahové krytiny certifikované na teplotu 27°C). Termostaty s podlahovým čidlem můžou posloužit i v letních měsících ke zvýšení komfortu tím, že topné fólie využijeme pouze k nahřátí podlahy na příjemnou nášlapnou teplotu, nezávisle na teplotě v místnosti. Topné fólie nelze instalovat bez podlahového čidla.

Nevíte si rady, jakou regulaci systému vytápění LARX UHLÍKOVÉFÓLIE.CZ pro Váš objekt vybrat? Neváhejte a kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme vybrat to nejlepší řešení.