Instalace systému vytápění pomocí uhlíkových topných fólií je jednoduchá, přímočará a rychlá. Zvládne jí každý zručnější kutil, elektrikář by měl instalaci zvládnout bez jediného problému. V tomto článku se s Vámi podělíme o naše zkušenosti v podobě rad, typů a triku pro instalaci topných fólií, aby i Vaše instalace byla co nejjednodušší.

Systém vytápění LARX UHLÍKOVÉFÓLIE.CZ má řadu nesporných výhod. Bezúdržbový a nízkonákladový provoz, nízké nároky na prostor v podlaze, přesná regulace a v neposlední řadě také velký výběr podlahových krytin, pod které se tento způsob vytápění dá instalovat. Hodí se tak pro podlahy v celém objektu, ať už se jedná o obývací pokoj, koupelnu, kuchyň nebo garáž.

Existují dvě možnosti, kam v podlaze umístit uhlíkovou topnou fólii. Tloušťka elektrické topné fólie se pohybuje okolo 0,5 mm, jsou tedy velmi tenké a v celkové výšce skladby podlahy zanedbatelné. Pokud máme obytnou místnost s plánovanou laminátovou, vinylovou apod. skládanou podlahou, je možná instalace uhlíkové topné fólie přímo pod svrchní nášlapnou vrstvu podlahy. Topení tak bude mít rychlou reakci při změnách teploty a bude mít rychlý náběh. Při umístění topné fólie přímo pod skládanou podlahovou krytinu (= suchý typ instalace) se jedná o přímotopné podlahové topení.

LARX uhlikové fólie instalace pod krytinu

V případě realizace jiné než skládané podlahové krytiny, např. dlažby, lepeného vinylu nebo stěrky není použití uhlíkové topné fólie přímo pod krytinu možné, protože přímo na uhlíkovou fólii nelze nic lepit. Řešením je instalace topné fólie pod systémové podlahové desky nebo vrstvu potěru – betonu nebo anhydritu. Vytápění pak bude pracovat v tzv. poloakumulačním režimu. Topná fólie tedy nebude topit přímo do místnosti jen skrz podlahovou krytinu, ale také skrz vrstvu potěru nebo desek. Celkové reakce na změnu požadované teploty a náběh systému vytápění tak budou lehce pomalejší než u přímotopného použití, ale teplo vydrží v podlaze „naakumulované“ i po vypnutí vytápění. Tato varianta je nejpoužívanější, univerzální, odolnější, a proto vhodná i pro developerské projekty.

 

LARX uhlikové fólie instalace pod poter

Před instalací uhlíkových fólií

Nákup materiálu

Na našich stránkách najdete k zakoupení všechny 3 typy naší uhlíkové topné fólie, včetně veškerého potřebného instalačního materiálu jako např. vodiče, konektory, izolační butylovou pásku nebo lisovací kleště na konektory. Náš interaktivní objednávkový formulář Vám při zadání potřebného množství uhlíkové topné fólie sám vypočítá, kolik ostatního instalačního materiálu budete potřebovat. Při instalaci by tedy neměl nastat nejmenší problém s tím, že by Vám cokoliv chybělo.

Rozmístění fólií

Před samotnou instalací je dobré ověřit rozměry místnosti a připravit kladečský plán

Základní tipy a rady ke kladečskému plánu topných fólií

  • Jednotlivé pruhy topné fólie se rozmisťují s minimální mezerou mezi sebou.
  • Rozmístění pruhů se snažíme navrhovat tak, aby jsme měli co nejkratší a zároveň nejjednodušší cestu připojovacích vodičů a zároveň co nejméně pruhů/konektorů.
  • Jednotlivé pruhy uhlíkové topné fólie se nesmí překrývat, topnou fólii nelze stříhat šikmo.
  • Po obvodu kolem zdí je vhodné nechat alespoň 10 cm mezeru.
  • Pod vestavěný nábytek, kuchyňskou linku a sanitu se topné fólie nedávají.
  • Topné uhlíkové fólie nelze instalovat přímo pod sprchový kout.
  • Topné okruhy se zpravidla dělí podle jednotlivých místností. Pokud je navrhovaný výkon topných fólií větší než 16 A je třeba topné fólie v místnosti rozdělit na více okruhů s využitím posilovacích okruhů a ovládání pomocí stykačů.

LARX uhlíkovéfólie, topná fólie, podlahové vytápění, elektrické podlahové topení

Pokud si nejste jisti s rozložením topných fólií v místnostech, dělením na topné okruhy atd. můžete využít našich služeb v podobě přípravy kompletní projektové dokumentace, včetně výpočtů tepelných ztrát Vašeho objektu, technické zprávy, stavební připravenosti a kladečského plánu topných fólií, podle kterého si poté fólie nainstalujete svépomocí.

Při instalaci

Podkladní vrstva

Podkladní vrstvu je před instalací potřeba zbavit všech nerovností a nečistot. Podkladní vrstva musí být rovná.  Uhlíkovou topnou fólii je potřeba vždy přichytit vhodným způsobem k podkladní vrstvě, aby nedošlo k jejímu posunutí/překrytí.

Konektory a vodiče

K instalaci systému vytápění LARX UHLÍKOVÉFÓLIE.CZ je třeba využívat jen naše LARX vodiče. Jedná se o specifické kabely určené přímo pro instalace uhlíkových topných fólií. Jsou z pocínované mědi, mají dvojitou elektrickou izolaci a jsou odolné proti vysokým teplotám. Jiné kabely nebo dráty nejsou vhodné k instalaci systému vytápění LARX UHLÍKOVÉFÓLIE.CZ.

podlahove topení, elektrické podlahové vytápění, larx, uhlíkovéfólie.cz, uhlíkové topné fólie, instalace svépomocí

K lisování konektorů doporučujeme používat naše krimpovací kleště. Je sice možné konektor zalisovat např. siko kleštěmi, při tom však může dojít i k poškození topné uhlíkové fólie. Krimpovací kleště zalisují konektor v celé ploše přesně takovou silou, jaká je třeba pro ideální kontakt, navíc usnadňují a zrychlují celý proces instalace.

Kvalitní zalisování konektorů, vodičů a topné fólie a jejich zaizolovaní je tím nejdůležitějším z celého procesu instalace systému vytápění.

PE fólie

Uhlíková topná fólie musí být ihned po zapojení a zaizolování konektorů překryta po celé ploše ochranou a izolační  polyuretanovou fólií o minimální tloušťce 0,2 mm a minimálním přesahem 10 cm. Jednotlivé pruhy PE fólie je potřeba precizně prolepit lepenkou, aby vznikla jedna velká plocha. PE  fólie na topné fólii plní roli jak mechanické ochrany, tak i izolace proti vlhkosti. Při instalaci topné fólie pod potěr PE fólie neplní roli separační vrstvy. Separační vrstvu pro lití potěru je tedy třeba vytvořit položením druhé vrstvy PE fólie a prolepením k dilatačnímu pásku kolem zdí místnosti a tím vytvořit tzv. „vanu“.

Po instalaci

Bezprostředně po instalaci topných fólií a jejich zakrytí PE fólií se provádí kontrola zapojení a funkčnosti systému vytápění. Tato kontrola je ve dvou fázích – měření odporu topného okruhu a zkušební natopení.

larx uhlíkové fólie termokamera 2

Zkušební natopení uhlíkových fólií

Zkušební natopení bezprostředně po instalaci lze provést připojením topného okruhu k napájení.  Ke zjištění funkčnosti topení lze využít bezkontaktní teploměr nebo termokameru, případně nechat topné fólie topit, dokud nebude rozdíl cítit na dotek. Doporučujeme vyzkoušet správnou funkčnost všech pruhů v místnosti.

Měření odporů

Měření odporů je nejjednodušší a zároveň nejrychlejší způsob ověření správnosti zapojení uhlíkových topných fólií. Elektrický odpor měříme multimetrem na přívodních vodičích pro celý topný okruh. Správnou hodnotu (s odchylku +-15%) lze spočítat dle vzorce:

  • elektrický odpor topného okruhu = (napětí v síti)² / (instalovaná plocha vytápění * plošný výkon vytápění)

Regulace topných fólií

Topné fólie jsou ovládány způsobem 0/1, tedy buď topí, nebo netopí. Lze je tedy ovládat pomocí stykačů, regulace pomocí změny napětí je zbytečně složitá. Důležitou součástí jakéhokoliv systému podlahového vytápění je termostat s podlahovým čidlem teploty. Dle normy by teplota nášlapné vrstvy podlahy neměla v obytných místnostech překročit 29°C (v koupelnách 33°C), je tedy důležité použít termostat s interním (podle kterého regulujeme teplotu místnosti) a současně externím (podle kterého kontrolujeme teplotu podlahy) čidlem teploty. Více informací k regulaci topných fólií naleznete v tomto článku.

uhlikovefolie.cz termostat

Také řešíte systém vytápění vašeho objektu? Rádi pro Vás zpracujeme nezávaznou cenovou nabídku. Neváhejte, a zašlete nám svůj projekt přes kontaktní formulář a společně najdeme vhodné řešení.