Náklady na pořízení, provoz a údržbu jsou rozhodujícími faktory procesu vyběru způsobu vytápění objektu. Přestože při výpočtu nákladů na konkrétní projekt hraje roli řada specifických faktorů v čele se zateplením konkrétní nemovitosti, je možné některé klíčové aspekty alespoň rámcově pojmenovat a určit jejich roli. Proto jsme se rozhodli všechny náklady spojené se systémem vytápění LARX UHLÍKOVÉFÓLIE.CZ shrnout do tohoto článku. 

Technologie LARX

Náklady na pořízení uhlíkových fólií

Výdaje na pořízení jsou v případě systému vytápění LARX UHLÍKOVÉFÓLIE.CZ nižší než u teplovodního podlahového topení, kde k samotnému systému podlahového vytápění je potřeba přičíst náklady na kvalitní zdroj tepla, které se pro teplovodní podlahové topné  systémy pohybují od cca 20 tisíc Kč za elektrokotel, až po cca 250 tis. Kč za tepelné čerpadlo. K tomuto již tak vysokému nákladu je také nutno přičíst nemalou částku za montáž a regulaci systému vytápění. Nejméně efektivním typem podlahového topení je ohřev vody pro podlahové topení elektrokotlem.

Při pořízení je třeba zvážit faktor časové náročnosti instalace systému vytápění. Z tohoto pohledu jsou uhlíkové fólie jasným vítězem. Instalace topných fólií je rychlá, jednoduchá a tedy i levná. Při klientských instalací zvládne specializovaná firma běžný rodinný dům za 1, maximálně 2 dny včetně regulace systému vytápění. Instalace je navíc natolik intuitivní, že šikovný kutil-elektrikář jí do značné míry zvládne svépomocí. 

Náklady na provoz uhlíkových fólií

Topné fólie jsou celoplošný nízkoteplotní systém vytápění s účinností 99 %, tzn. že ze 100 W elektrické energie vyrobí 99 W tepla. Teplo je vyráběno přímo ve vytápěné místnosti, nevznikají tedy žádné tepelné ztráty rozvodem tepla z technické místnosti od kotle trubkami přes celý dům.

Uhlíkové fólie jsou regulovány zónově, tedy každá místnost zvlášť. Díky tomu lze dosáhnout značné úspory provozních nákladů tím, že se v jednotlivých místnostech topí jen když je to potřeba. Správným nastavením týdenního režimu termostatu lze dosáhnout ještě nižších nákladů na vytápění.

Oproti vytápění topnými tělesy je jednou z dalších výhod systému vytápění LARX UHLÍKOVÉFÓLIE.CZ to, že stačí topit na nižší teplotu v místnosti, abychom dosáhli stejné pocitové teploty. Můžeme na termostatu nastavit o stupeň až dva méně než je reálná teplota v místnosti, komfort a pohoda zůstane stejná, ale šetříme náklady. Topné fólie navíc nevíří prach a v místnosti nevznikají přetopená nebo studená místa jako při použití topných těles.

Další přínos uhlíkových fólií je vznik nároku na energetickou sazbu D57d (20 hodin nízkého tarifu) při pokrytí alespoň 50 % tepelné ztráty objektu topnými fóliemi. Nízký tarif platí pro celý objekt, nejen na vytápění, takže i náklady na elektřinu pro běžný provoz domácnosti (mimo vytápění) jsou nižší. 

Jedním dechem je třeba dodat, že nejen stran uhlíkových fólií, ale i dalších způsobů vytápění nemovitosti koluje na internetu řada polopravd i vyložených nesmyslů, jejichž hlavním a jediným cílem je pod rouškou nepravdivého argumentu přesvědčit lidi k investici do konkrétního typu vytápění. Od takovýchto praktik se jako LARX hlasitě distancujeme a s našimi klienty vždy rádi proberem jejich konkrétní projekt a vhodnost instalace uhlíkových fólií jako hlavního či doplňkového způsobu vytápění. 

Náklady na údržbu

Topné fólie jsou již z principu bezúdržbovým systémem vytápění s doživotní funkčností. Na rozdíl od vodních systémů, nikde nejsou žádné hybné části (čerpadla, ventilátory, ventily…), které by skýtali skryté náklady na údržbu vytápění. Po pořízení systému vytápění LARX UHLÍKOVÉFÓLIE.CZ tedy nehrozí žádné další skryté výdaje na údržbu. 

Uhlíkové fólie jsou elektrickým systémem vytápění. Jediným pravidelným ročním nákladem je revize elektroinstalace, která by se měla dělat každý rok, nezávisle na zdroji vytápění. Topných fólií se tedy netýká revize kotle, odvodu spalin atd., jako u vytápění tuhými palivy nebo plynem. Obrovskou výhodou, která překvapuje zejména lidi, kteří mají již s nějakou formou podlahového vytápění zkušenosti, je extrémně malý dopad případné nehody na provoz vytápění. Zatímco u vodovodního podlahového topení se v případě defektu můžete „těšit“ nejen na dočasné znefunkčnění celé vytápěcí soustavy, ale také na velmi pravděpodobné a nákladné defekty podlahy jako takové, v případě například provrtání uhlíkové fólie reálně přicházíte pouze o teplo generované na prostoru dirky, kterou jste vyvrtali. Jinak řečeno – nízká poruchovost je další z podstatných argumentů, proč právě tuto technologii zvolit. 

Shrnutí

Systém vytápění LARX UHLÍKOVÉFÓLIE.CZ vychází ze srovnání s ostatními systémy podlahového vytápění jako jasný vítěz. Náklady na pořízení samotného tepelného čerpadla bývají většinou tak vysoké, že nižší spotřebou lze jen těžko obhájit jeho koupi pro vytápění běžného rodinného domu. Provoz topných fólií je díky jejich účinnosti a celoplošnosti vytápění velice komfortní. Díky 20 hodinám „levného“ proudu klesá i náklad domácnosti za běžnou spotřebu elektrické energie. Z pohledu nákladů na údržbu nemají topné fólie konkurenci, při jejich provozu nevznikají žádné náklady na revize, opravy a udržování systému vytápění. Nehrozí tedy žádné další skryté náklady.

Náklady na vytápění LARX UHLÍKOVÉFÓLIE.CZ,

Náklady na pořízení systému vytápění je možné výrazně snížit instalací svépomocí. Samotná montáž systému vytápění LARX UHLÍKOVÉFÓLIE.CZ je jednoduchá, zvládne jí každý zručnější elektrikář. Na našem webu najdete návody, postupy, videa a spoustu dalších informací, jak si topné fólie nainstalovat sami. V případě malé instalace, například jen jedné místnosti (chodby, koupelny, pokoje) stojí za zmínku také náš LARX Carbon Kit – již nakonektorovaný a izolovaný pruh topné fólie s 3 m dlouhými přívodními kabely připravený k instalaci, který je k dostání ve všech prodejnách hobbymarketu Hornbach, online na MALL.CZ nebo dotshop.cz.

Zaujal Vás systém vytápění LARX UHLÍKOVÉFÓLIE.CZ? Neváhejte, a zašlete nám svůj projekt přes kontaktní formulář a společně najdeme vhodné řešení.