Rudé moře, s jeho strategickou polohou mezi Afrikou a Asií, je klíčovou námořní trasou pro obchodní lodě. Bohužel, v poslední době se stalo místem zvýšeného napětí kvůli útokům pirátů. Co se děje v této oblasti a jak to ovlivňuje import z Asie?

Nikdo není v bezpečí

Informace o útocích Hútíjů, vojenské skupiny podporované Íránem, se poprvé začaly v éteru objevovat na konci roku 2023. Původně se zdálo, že se jedná o ryze politicky motivované činy, jejichž účelem je reagovat na probíhající válečný konflikt na území Izraele. Další týdny a měsíce ale ukázaly, že se jedná pouze o záminku a ve skutečnosti se cílem pirátů stále častěji stávají na první pohled nahodile vybrané lodě. Vlajka, pod kterou se plaví, nemá – jak se zdá – na bezpečí plavby žádný zásadní vliv. 

Na postupně sílící útoky logicky zareagovala většina dopravců. Ti odvážnější se pokoušeli územím Rudého moře proplout, často právě pod jinou než svou vlastní vlajkou, a takové pokusy obvykle nekončily nejlépe. Konzervativnější většina dopravců se proto rozhodla pro jinou trasu přepravy – konkrétně pro tu vedoucí kolem břehů Afriky. Doprava je díky této alternativní trajektorii zásadně bezpečnější, ale také o poznání delší – obvykle se uvádí navýšení časové dotace o 2-3 týdny ve srovnání s původní „asijskou“ cestou. Někteří importéři se pak rozhodli řešit krizovou situaci změnou způsobu přepravy zboží a volili tak buďto nákladnou leteckou přepravu, nebo náročnou přepravu po kolejích. 

Nejsou kontejnery, nejsou lodě – a není ani zboží 

Trasa kolem afrického pobřeží má ale kromě přímých vlivů na délku přepravy konkrétních zásilek také nepřímý vliv na logistickou situaci jako celek. V praxi totiž delší přepravní trasa znamená, že se v jeden okamžik nachází na moři mnohem více kontejnerů, než je obvyklé – a ty následně chybí v domovských přístavech.

Tento efekt je navíc podpořen dvěma doprovodnými jevy. Čínský nový rok, jehož oslavy začaly letos 10.2, tradičně představuje zásadní komplikaci spojenou s nedostatkem pracovních sil pro většinu importérů z asijských zemí – jedná se ostatně o svátek slavený necelými dvěma miliardami lidí, z nichž značná porce si v jeho průběhu bere buďto částečné, nebo úplné volno.

Společnostem se navíc nechce platit za přepravu prázdných kontejnerů, které tak často končí v cílových destinacích i na několik týdnů či měsíců, zatímco v asijských přístavech je po přepravních kapacitách hlad. 

A výsledek? Zdražující se přeprava (těsně po začátku útoků vyletěly ceny přepravy zboží z asijských zemí na dvoj-, v některých případech i trojnásobek cen původních), neustále se prodlužující časy dodání a v konečném důsledku zdražující se – nebo úplně nedostatkové – zboží napříč segmenty na českých regálech

LARX si vrásky nedělá – proč? 

Zatímco čeští prodejci nejenom podlahového topení pláčou a řeší, jak alespoň částečně kompenzovat výpadky v logistice a rostoucí ceny, LARX zůstává klidným. S podobnými situacemi musí každý, kdo udržuje obchodní vztahy s dodavateli z Asie, počítat. Je proto hned několik důvodů, proč u nás stále dostanete všechny položky našeho produktového portfolia a nic na tom neplánujeme měnit: 

1. Ověření dodavatelé 

Uhlíkovým fóliím a podlahovému vytápění obecně se věnujeme již přes 10 let. Známe své dodavatele v Jižní Koreji, za kterými pravidelně létáme na obchodní schůzky. Máme ověřené logistické partnery, kteří nám vždy pomohou najít nejlepší způsob, jak zboží z Asie (nebo odkudkoliv jinud) dostat efektivně do České republiky. Zkrátka – za ty roky v oboru už „známe své lidi“. 

2. Dostatečná skladovost

Trh s podlahový vytápěním se, jako ostatně každý trh, řídí určitými pravidly a pravidelnostmi. Víme, kdy přichází doba, kdy podlahové vytápění pro svůj projekt začínáte řešit, a umíme se na ni s předstihem připravit. 

3. Inovace a automatizace

Nejsme tradiční firma z oboru stavebnictví – máme rádi technologie, inovace a automatizace. Ty nám pomáhají efektivně řídit skladové zásoby i logistiku jako celek a eliminovat případná blížící se rizika. 

Pozdržel se i Váš projekt, protože se zakoupené podlahové vytápění nachází kdesi na moři? Ozvěte se nám