Uhlíkové topné fólie jsou jednoduchým, efektivním a bezúdržbovým způsobem vytápění. Samotná instalace topných fólií je velmi snadná a lze ji při dodržení instalačních pokynů realizovat i svépomocí. Existuje více možností, kam topnou fólii v konstrukci podlahy instalovat – pod potěr (beton, anhydrit) nebo přímo pod skládanou podlahovou krytinu.

podlahove topení, elektrické podlahové vytápění, larx, uhlíkovéfólie.cz, uhlíkové topné fólie, instalace svépomocí

Elektrické podlahové vytápění s využitím topných fólií skýtá spoustu výhod. Mezi ty největší patří nízké náklady na pořízení a provoz, bezúdržbovost  a celoplošnost. Systém vytápění LARX UHLÍKOVÉFÓLIE.CZ se díky jeho tloušťce hodí do všech typů staveb a rekonstrukcí. Topné fólie jsou nízkoteplotním typem vytápění. Tzn., že nezpůsobují víření prachu ani vysychání vzduchu, jsou tedy ideálním druhem podlahového vytápění pro alergiky, astmatiky a další osoby s dýchacími problémy.

Uhlíkové topné fólie jsou tepelným zdrojem, který přeměňuje elektrickou energii na teplo s účinností 99 % (ze 100 W elektrické energie vytvoří 99 W tepla) lokálně, přeměna elektrické energie na teplo probíhá přímo v místě potřeby (vytápěné místnosti).  Uhlíkové topné fólie mohou fungovat jako hlavní či doplňkový zdroj tepla, v ideálním případě ve spojení s fotovoltaickými panely a domácími bateriemi.

Možnosti instalace topné fólie

Systém vytápění LARX UHLÍKOVÉFÓLIE.CZ má řadu nesporných výhod. Bezúdržbový a nízkonákladový provoz, nízké nároky na prostor v podlaze, přesná regulace a v neposlední řadě také velký výběr podlahových krytin, pod které se tento způsob vytápění dá instalovat. Hodí se tak pro podlahy v celém objektu, ať už se jedná o obývací pokoj, koupelnu, kuchyň nebo garáž.

Existují dvě možnosti, kam v podlaze umístit uhlíkovou topnou fólii. Tloušťka elektrické topné fólie se pohybuje okolo 0,5 mm, jsou tedy velmi tenké a v celkové výšce skladby podlahy zanedbatelné. Pokud máme obytnou místnost s plánovanou laminátovou, vinylovou apod. skládanou podlahou, nejvhodnější je instalace uhlíkové topné fólie přímo pod svrchní nášlapnou vrstvu podlahy. Topení tak bude mít rychlou reakci při změnách teploty a bude mít rychlý náběh. Při umístění topné fólie přímo pod skládanou podlahovou krytinu (=suchý typ instalace) se jedná o přímotopné podlahové topení.

V případě realizace jiné než skládané podlahové krytiny, např. dlažby, lepeného vinylu nebo stěrky není použití uhlíkové topné fólie přímo pod krytinu možné, protože přímo na uhlíkovou fólii nelze nic lepit. Řešením je umístění topné fólie pod systémové podlahové desky nebo vrstvu potěru – betonu nebo anhydritu. Vytápění pak bude pracovat v tzv. poloakumulačním režimu. Topná fólie tedy nebude topit přímo do místnosti jen skrz podlahovou krytinu, ale také skrz vrstvu potěru nebo desek. Celkové reakce na změnu požadované teploty a náběh systému vytápění tak budou lehce pomalejší než u přímotopného použití, ale teplo vydrží v podlaze „naakumulované“ i po vypnutí vytápění.

Existují dvě varianty instalace systému vytápění LARX UHLÍKOVÉFÓLIE.CZpod potěr/podlahové desky nebo přímo pod podlahovou krytinu. Topná fólie se vždy kotví k vrstvě podlahové izolace (polystyrenové nebo PIR desky v případě instalace pod potěr, Hobra/Starlon při instalaci přímo pod krytinu).

Instalace topné fólie pod potěr nebo podlahové desky

U klasického způsobu instalace pod potěr nebo podlahové desky je volba krytiny libovolná, možné použít skládanou podlahu (tzv. click systém), lepenou podlahu, dlažbu nebo stěrku. Jedná se o univerzální a nejpoužívanější řešení. Výška vrstvy potěru/podlahových desek ovlivňuje akumulační schopnost podlahy – čím je vrstva silnější, tím více tepla podlaha akumuluje a tím pomaleji prostor vychladne v případě vypnutého vytápění. Na druhou stranu, čím výraznější je akumulace tepla, tím pomalejší je reakce podlahového topení, protože trvá déle, než se teplo dostane přes akumulační vrstvu.

LARX uhlikové fólie instalace pod poter

Uhlíková fólie je při instalaci pod potěr nebo podlahové desky kotvena do vrstvy podlahové izolace, tedy polystyrenu nebo PIR desek. Následuje vrstva PE folie o tloušťce 0,2 mm, která slouží jako ochrana. Při realizaci litých podlah se systém vytápění od vrstvy potěru odděluje ještě druhou vrstvou krycí fólie, ta splňuje funkci separační. Po krajích se napojuje na obvodovou dilataci, se kterou vytvoří tzv. „vanu“. Při instalaci pod podlahové desky není druhá folie potřeba. Na potěr nebo podlahové desky lze použít skládanou i lepenou podlahu, dlažbu, stěrku, atd.

Minimální výška skladby podlahy při instalaci pod potěr nebo podlahové desky je cca 5 cm (2 cm PIR desky – topná fólie – 2 cm podlahové desky – 1 cm libovolná krytina). Maximální výška skladby podlahy není nijak omezena. Vše záleží na typu instalace, výšce izolace, roznášecí vrstvě v objektu, kde se systém vytápění LARX UHLÍKOVÉFÓLIE.CZ realizuje.

Instalace topné fólie pod skládanou krytinu

V moderních, dobře zateplených domech se uplatňuje instalace uhlíkové fólie přímo pod vinylovou nebo laminátovou podlahovou krytinu. Podmínkou je, že musí být skládaná (tzv. click systém). Tento systém vytápění má dobrou dynamiku, rychlý nátop a prakticky nemůže dojít k přetopení místnosti. V místnostech kde je plánovaná jiná než skládaná podlaha (koupelna, chodba, atd.) se využije instalace uhlíkové fólie pod potěr nebo podlahové desky. Přímo na topnou fólii není možné lepit žádnou podlahovou krytinu.

LARX uhlikové fólie instalace pod krytinu

Při instalaci přímo pod skládanou krytinu se uhlíková fólie kotví do vrstvy kročejové izolace (Hobra/Starlon). Do desek izolace se vyřezávají kanálky pro vedení kabelů, aby byla plocha pro pokládku skládané podlahy v rovině, bez jakýchkoliv výstupků. Topná fólie se překryje vrstvou krycí PE fólie o tloušťce 0,2 mm. Poté již následuje kompletace skládané krytiny bez omezení, postup je tedy stejný, jako kdyby tam topná fólie nebyla.

Minimální výška skladby podlahy při instalaci přímo pod skládanou krytinu je cca 1,5 cm (0,5 cm hobra – topná fólie – 1 cm skládaná krytina). Maximální výška podlahy není nijak omezena, většinou se pohybuje do 5 cm. Vše záleží na výšce izolace, a výšce instalované podlahy.

Instalace topné fólie do stropu

Topné fólie nejsou určeny jen pro systémy podlahového vytápění. Lze je použít i jako topení stropní. Topná fólie se umístí mezi sádrokartonový podhled a tepelnou izolaci stropu. Toto řešení je vhodné pro rekonstrukce kde není dostatečná výška podlahy pro použití podlahového systému topení. Pro stropní vytápění se využívají uhlíkové topné fólie s vyšším výkonem. Pro podlahové vytápění platí norma která říká, že teplota nášlapné vrstvy podlahy by neměla překročit 29 °C, tato limitace se stropního topení netýká.

Topné rohože LARX Heating Mat přímo pod dlažbu

Topné rohože jsou oblíbené pro svou rychlou a jednoduchou montáž. Lze je využít jak pro hlavní vytápění prostoru, tak jen pro doplňkový ohřev podlahy na příjemnou pochozí teplotu. Elektrické topné rohože se instalují přímo pod dlažbu např. do koupelen a kuchyní nebo do nízkovrstvé stěrky, pak může být na podlaze i lino nebo koberec. Pro jednoduchost instalace je topná rohož nejoblíbenějším topným prvkem.

skladba podlahy rohoz, larx heating mat

Topné rohože LARX Heating Mat nabízíme na našich stránkách ve velkoobchodním prodeji. Výška celého systému vytápění ve skladbě podlahy je zanedbatelná, umožňuje tedy instalaci podlahového vytápění i do prostor, kde to dříve nebylo možné – např. rekonstrukce bytů ve starší zástavbě

Regulace uhlíkových topných fólií

Přesná regulace podlahového vytápění je jedním z klíčových faktorů celého systému. Teplota v místnosti má zásadní vliv na pocit pohody a komfortního života v domácnosti. Správně zvolené ovládání teploty navíc znamená úspory nákladů na vytápění. Uhlíkové topné fólie jsou z pohledu regulace ideálním způsobem topení. Při přímotopném použití začínají fólie ohřívat místnost prakticky ihned po spuštění a i při poloakumulačním použití topných fólií je prodleva mezi spuštěním topení a nárůstem teploty v místnosti minimální, do půl hodiny. Topné fólie se ovládají pomocí stykačů způsobem 0/1, tedy buď topí, nebo netopí. nedochází k žádné ztrátové regulaci napětí nebo protékajícího proudu. Termostat tak po dosažení požadované teploty úplně odpojí přívod elektřiny. Topné fólie poté spínají v několikaminutových intervalech párkrát za hodinu, jen podle toho jak se místnost ochlazuje.

 

Důležitou součástí jakéhokoliv systému podlahového vytápění je termostat s podlahovým čidlem teploty. Dle normy by teplota nášlapné vrstvy podlahy neměla v obytných místnostech překročit 29°C (v koupelnách 33°C), je tedy důležité použít termostat s interním (podle kterého regulujeme teplotu místnosti) a externím (podle kterého kontrolujeme teplotu podlahy) čidlem teploty. Naše LARX LCD a Wi-Fi termostaty všechny tyto požadavky splňují. Je na nich navíc možné, např. v případě využití topné fólie jako doplňkového zdroje tepla, nebo v létě, kdy není třeba topit, nastavit regulaci jen podle externího čidla a využít tak topné fólie jen k ohřevu podlahy na komfortní teplotu.

Zaujal Vás systém vytápění LARX UHLÍKOVÉFÓLIE.CZ? Neváhejte, a zašlete nám Váš projekt přes kontaktní formulář na našem webu a společně najdeme vhodné řešení pro vytápění vaší nemovitosti.