Ve světě elektrického vytápění, zejména v kontextu uhlíkových topných fólií, existuje spousta mýtů, polopravd a překroucených faktů, které často odrazují zákazníky od topení elektřinou. V tomto článku jsme se na tyto skutečnosti zaměřili.

Podlahové krytiny

Elektrické podlahové vytápění s využitím topných fólií skýtá spoustu výhod. Mezi ty největší patří nízké náklady na pořízení a provoz, bezúdržbovost  a celoplošnost. Systém vytápění LARX UHLÍKOVÉFÓLIE.CZ se díky jeho tloušťce hodí do všech typů novostaveb i rekonstrukcí. Topné fólie jsou nízkoteplotním typem vytápění. Nezpůsobují víření prachu ani vysychání vzduchu, jsou tedy ideálním druhem podlahového vytápění pro alergiky, astmatiky a další osoby s dýchacími problémy.

Konstrukčně je topná fólie velmi jednoduchá. Jedná se o uhlíkovou pastu nanesenou technologií CNT („uhlíkové nanotrubičky“) mezi dva měděné pásky zatavenou mezi dva pruhy PET fólie. Výkon topné fólie je ovlivňován koncentrací uhlíku v nanášené pastě. Topná uhlíková fólie je dodávána v pásech o šířce  50 cm, stočených do role o návinu 100 m (naše „žlutá“ fólie 50 m). Pásy lze na vyznačených místech dělit stříháním. Jednotlivé pásy je třeba po rozložení dle kladečského plánu elektricky propojit vodiči s dvojitou teflonovou izolací (tzv. cold cable), jejichž konce se mechanickým zalisováním konektoru spojí s měděnými pásky na krajích fólie. Více informací o tom, jak funguje vytápění uhlíkovými topnými fóliemi si můžete přečíst v tomto článku na našem blogu.

Certifikace IP u topných uhlíkových fólií

Často se setkáváme s dotazy na IP certifikaci našich LARX uhlíkových fólií, zda jsou naše fólie stejně odolné jako konkurenční. Jak bylo zmíněno výše, uhlíková fólie je vždy zatavená mezi dvě vrstvy PET laminace. PET je materiál, který vydrží ve vodě prakticky neomezeně dlouho – viz běžné PET lahve. Proto pro samotnou uhlíkovou fólii deklarovat IP certifikaci je zbytečná věc. Jediné místo ohrožené vodou, jsou konektory. Ty mohou korodovat, a proto se vždy izolují silnou samovulkanizační butylovou páskou.

To jednoznačně říká, že odolnost proti vodě závisí na kvalitě provedení izolace konektorů na stavbě. O tom certifikace samotné fólie v laboratoři nic nevypovídá a je zbytečná. My si nejen na kvalitě izolací při instalaci dáváme záležet, je to náš denní chléb. Při instalaci pod betonovou nebo anhydritovou vrstvu používáme pro to určenou LARX odolnou uhlíkovou fólii s dvojitou laminací a izolujeme butylovou páskou vždy nejen konektory, ale celé střižné hrany. Tím je zaručena dlouhodobá životnost.

Odrazová folie pod podlahové topení

Reflexní, neboli odrazová fólie dokáže dle některých prodejců topných fólií odrážet sálavé teplo směrem do místnosti a tím snížit náklady na vytápění. Je tomu ale skutečně tak? Není, nevěřte jim. Sálavé teplo se šíří mezi plochami o různých teplotách, které se vzájemně nedotýkají. Pokud bychom tedy topnou fólii položili přímo na odrazovou fólii, žádná mezera mezi zdrojem tepla a odrazovou fólií nevznikne. Teplo se přes reflexní fólii bude dál šířit vedením dolů, jako kdyby tam ona odrazová fólie nebyla. Reflexní kov může způsobit nežádoucí účinky. Reflexní fólie v kombinaci s uhlíkovou topnou fólií je tedy jen marketingovým trikem neupřímných obchodních zástupců některých prodejců topných fólií.

Uhlíkové topné fólie a elektromagnetický smog

Elektromagnetický smog, tedy záření, které vzniká průchodem elektrického proudu kovovými vodiči. Uhlík ale není kov. Topné fólie mají zanedbatelně kovových součástí a proto i produkce elektromagnetického smogu je minimální, a to zejména v porovnání s topnými kabely nebo rohožemi, které jsou kovové, a tedy i produkce smogu v prostoru místnosti je značně vyšší. Systém vytápění LARX UHLÍKOVÉFÓLIE.CZ splňuje veškeré evropské a české normy a nejpřísnější evropské certifikáty pro provoz v obytných místnostech.

Týká se vytápění elektřinou revize?

Revize elektroinstalace by měla být prováděna v každém připojeném místě nezávisle na způsobu vytápění. Pokud tomu tak není, může např. pojišťovna v případě pojistné události krátit pojistné plnění. Revize elektroinstalace je nutností, ať topíte elektřinou nebo ne. S elektrickým vytápěním tedy není spojen žádný nečekaný náklad v průběhu celé životnosti topného systému.

Jaký je energetický tarif na vytápění topnými fóliemi?

Na elektrické topení pomocí systéme vytápění LARX UHLÍKOVÉFÓLIE.CZ lze získat energetický tarif pro přímotopné vytápění D57d, který znamená 20 hodin levného proudu (k roku 2020 vychází cena za kWh vysoké i nízké sazby u tarifu D57d kolem 3 Kč). Levný proud navíc platí nejen na vytápění, ale na celou spotřebu domácnosti. Z tohoto pohledu lze tedy výrazně snížit náklady za spotřebovanou elektrickou energii.

Náklady na pořízení systému vytápění je možné výrazně snížit instalací topných fólií svépomocí. Samotná montáž systému vytápění LARX UHLÍKOVÉFÓLIE.CZ je jednoduchá a zvládne jí každý zručnější elektrikář. Na našem webu najdete návody, postupy, videa a spoustu dalších informací, jak si topné fólie nainstalovat sami. V případě malé instalace, například jen jedné místnosti (chodby, koupelny, pokoje) stojí za zmínku také náš LARX Carbon Kit – již nakonektorovaný a izolovaný pruh topné fólie s 3 m dlouhými přívodními kabely připravený k instalaci, který je k dostání ve všech prodejnách hobbymarketu Hornbach, online na MALL.CZ nebo dotshop.cz.

Zaujal Vás systém vytápění LARX UHLÍKOVÉFÓLIE.CZ? Neváhejte, a zašlete nám svůj projekt přes kontaktní formulář a společně najdeme vhodné řešení.