Systém vytápění LARX UHLÍKOVÉFÓLIE.CZ se díky jeho tloušťce hodí do všech typů staveb a rekonstrukcí. Jeho instalace je jednoduchá a oproti ostatním typům vytápění znatelně rychlejší, což z uhlíkových fólií dělá ideální volbu nejen při rekonstrukcích, při kterých čas hraje důležitou roli. 

larx uhlíkové fólie termokamera 2

Uhlíkové topné fólie jsou jednoduchým, efektivním a bezúdržbovým způsobem vytápění. Samotná instalace topných fólií je velmi snadná a lze ji při dodržení instalačních pokynů realizovat i svépomocí. Topné fólie jsou nejjednodušším způsobem, jak doplnit svůj byt/dům o podlahové vytápění a násobně tak zvýšit komfort a pohodu jeho obyvatel – a to nejen díky produkovanému teplu, ale také jednoduchosti ovládání a údržby. 

Pokládka uhlíkových fólií

Jak uhlíkové fólie fungují?

Uhlíkové topné fólie jsou tepelným zdrojem, který přeměňuje elektrickou energii na teplo s účinností 99 % (ze 100 W elektrické energie vytvoří 99 W tepla) lokálně, přeměna elektrické energie na teplo probíhá přímo v místě potřeby (vytápěné místnosti). Uhlíkové fólie lze použít jako hlavní zdroj tepla anebo jako doplňkový zdroj tepla k jiným topidlům, častá je například kombinace topných fóolií a krbových kamen. Tato aplikace se skvěle uplatňuje zejména u starších objektů, kde uživatel většinou nechce měnit původní systém vytápění, ale chtěl by temperovat podlahu tak, aby při kontaktu vnímal její příjemné teplo.

Existují dvě varianty instalace systému vytápění LARX UHLÍKOVÉFÓLIE.CZpod potěr/podlahové desky nebo přímo pod podlahovou krytinu. Topná fólie se vždy kotví k vrstvě podlahové izolace (polystyrenové nebo PIR desky v případě instalace pod potěr, Hobra/Starlon při instalaci přímo pod krytinu).

Instalace topné fólie přímo pod podlahovou krytinu

Existují dvě možnosti, kam v podlaze umístit uhlíkovou topnou fólii. Tloušťka elektrické topné fólie se pohybuje okolo 0,5 mm, jsou tedy velmi tenké a v celkové výšce skladby podlahy zanedbatelné. Pokud máme obytnou místnost s plánovanou laminátovou, vinylovou apod. skládanou podlahou, nejvhodnější je instalace uhlíkové topné fólie přímo pod svrchní nášlapnou vrstvu podlahy. Topení tak bude mít rychlou reakci při změnách teploty a bude mít rychlý náběh. Při umístění topné fólie přímo pod skládanou podlahovou krytinu (=suchý typ instalace) se jedná o přímotopné podlahové topení. Při výběru kam v konstrukci topnou fólii nainstalovat velmi záleží na rozsahu prací a zásahu do konstrukcí podlah. Pokud je to možné, doporučujeme topné fólie instalovat pod potěr/podlahové desky.

LARX uhlikové fólie instalace pod krytinu

Při instalaci přímo pod skládanou krytinu se uhlíková fólie kotví do vrstvy kročejové izolace (Hobra/Starlon). Do desek izolace se vyřezávají kanálky pro vedení kabelů, aby byla plocha pro pokládku skládané podlahy v rovině, bez jakýchkoliv výstupků. Topná fólie se překryje vrstvou krycí PE fólie o tloušťce 0,2 mm. Poté již následuje kompletace skládané krytiny bez omezení, postup je tedy stejný, jako kdyby tam topná fólie nebyla. Díky instalaci přímo pod plovoucí krytinu nabízí rychlejší zahřátí vzduchu v místnosti po začátku vytápění. Minimální výška skladby podlahy při instalaci přímo pod skládanou krytinu je cca 1,5 cm (0,5 cm hobra – topná fólie – 1 cm skládaná krytina). Maximální výška podlahy není nijak omezena, většinou se pohybuje do 5 cm. Vše záleží na výšce izolace, a výšce instalované podlahy.

Díky instalaci přímo pod plovoucí krytinu nabízí rychlejší zahřátí vzduchu v místnosti po začátku vytápění. Velkou předností je rovněž to, že tento systém díky své zanedbatelné tloušťce ve skladbě podlahy umožňuje instalaci podlahového vytápění nejen v rodinných domech, ale také v bytových jednotkách v panelácích a dalších bytových domech. Topné fólie jsou nezávislé na centrálním zdroji tepla, lze je tedy instalovat jen do vybraných místností (např. pouze do obývacího nebo dětského pokoje). Topné uhlíkové fólie jsou jednoduchým a efektivním řešením pro instalaci vytápění svépomocí. Díky jejich tloušťce se hodí do všech typů novostaveb a rekonstrukcí. Jejich jedinou praktickou nevýhodou oproti topné rohoži je to, že přímo na topné uhlíkové fólie nelze lepit podlahovou krytinu (primárně dlažbu v koupelnách). v případě, kdy topná uhlíková fólie nejde v koupelnách využít, je jediným řešením topná rohož. Jejich největší a pro nás nejdůležitější výhodou je to, že se instalují přímo pod dlažbu do montážního flexibilního lepidla, nezvyšují tak skladbu podlahy a jsou použitelné i při rekonstrukcích koupelen v bytech.

Instalace topných uhlíkových fólií pod potěr

Při rekonstrukcích s vyšším zásahem do konstrukcí podlahy se vyplatí umístít topnou fólii pod potěr/podlahové desky. U způsobu instalace pod potěr nebo podlahové desky je volba krytiny libovolná, je možné použít skládanou podlahu (tzv. click systém), lepenou podlahu, dlažbu nebo stěrku. Jedná se o univerzální a nejpoužívanější řešení. Výška vrstvy potěru/podlahových desek ovlivňuje akumulační schopnost podlahy – čím je vrstva silnější, tím více tepla podlaha akumuluje a tím pomaleji prostor vychladne v případě vypnutého vytápění. Na druhou stranu, čím výraznější je akumulace tepla, tím pomalejší je reakce podlahového topení, protože trvá déle, než se teplo dostane přes akumulační vrstvu.

LARX uhlikové fólie instalace pod potěr

Uhlíková fólie je při instalaci pod potěr nebo podlahové desky kotvena do vrstvy podlahové izolace, tedy polystyrenu nebo PIR desek. Následuje vrstva PE folie o tloušťce 0,2 mm, která slouží jako ochrana. Při realizaci litých podlah se systém vytápění od vrstvy potěru odděluje ještě druhou vrstvou krycí fólie, ta splňuje funkci separační. Po krajích se napojuje na obvodovou dilataci, se kterou vytvoří tzv. „vanu“. Při instalaci pod podlahové desky není druhá folie potřeba. Na potěr nebo podlahové desky lze použít skládanou i lepenou podlahu, dlažbu, stěrku, atd.

Výška skladby podlahy a výška izolace při instalaci uhlíkových fólií

Minimální výška skladby podlahy při instalaci pod potěr nebo podlahové desky je cca 5 cm (2 cm PIR desky – topná fólie – 2 cm podlahové desky – 1 cm libovolná krytina). Maximální výška skladby podlahy není nijak omezena. Vše záleží na typu instalace, výšce izolace, roznášecí vrstvě v objektu, kde se systém vytápění LARX UHLÍKOVÉFÓLIE.CZ realizuje.

Počáteční investice do elektrického vytápění je mnohem nižší, instalace je jednodušší a časově méně náročná, elektrické podlahové topení nikde nezabírá místo jako např. kotel nebo tepelné čerpadlo. Je také třeba vzít v úvahu údržbu, poruchovost a životnost systému vytápění.

LARX detail rozvaděč

Jedním z důležitých pomocníků při výběru a realizaci topení rodinného domu nebo bytu je projekt vytápění a výpočty tepelných ztrát objektu. Je důležité instalovat vytápění o výkonu alespoň 20-30% vyšším, než je tepelná ztráta jednotlivých místností. Kvalitně zpracované a vypočítané tepelné ztráty objektu by tedy měli být jedním z dokumentů, které je třeba mít ještě před samotným výběrem zdroje energie a topidla k vytápění. Špatná volba na základě nekvalitní dokumentace může v konečném důsledku vyústit v násobně vyšší náklady za topení. V rámci správně zpracované dokumentace by měl být i návrh celkového příkonu vytápění – před samotným rozhodnutím o použití topných fólií doporučujeme ověřit a případně navýšit kapacitu hlavního jističe. Zapojování topných fólií na stávající zásuvkový rozvod není vhodné, doporučujeme pro každý okruh topných fólií vlastní jistič.

Termostat s podlahovým čidlem jako zlepšení vytápění v rámci rekonstrukce

Důležitou součástí jakéhokoliv systému podlahového vytápění je termostat s podlahovým čidlem teploty. Dle normy by teplota nášlapné vrstvy podlahy neměla v obytných místnostech překročit 29°C (v koupelnách 33°C), je tedy důležité použít termostat s interním (podle kterého regulujeme teplotu místnosti) a externím (podle kterého kontrolujeme teplotu podlahy) čidlem teploty. Naše LARX LCD a Wi-Fi termostaty všechny tyto požadavky splňují. Je na nich navíc možné, např. v případě využití topné fólie jako doplňkového zdroje tepla, nebo v létě, kdy není třeba topit, nastavit regulaci jen podle externího čidla a využít tak topné fólie jen k ohřevu podlahy na komfortní teplotu.

larx touch termostat čidlo

Možnosti pořízení systému vytápění LARX UHLÍKOVÉFÓLIE.CZ

  • Instalace na klíč – od vypracování projektu vytápění včetně výpočtu tepelných ztrát přes instalaci topných fólií až k regulaci – při instalaci systému vytápění LARX UHLÍKOVÉFÓLIE.CZ na klíč garantujeme záruku 15 let. 
  • Instalace svépomocí

Více informací o našich instalacích do rekonstruovaných objektů a domů naleznete např. v těchto článcích: Realizujeme vytápění hotelu na Klínovci, UHLÍKOVÉFÓLIE.CZ v bytovém domě v Praze.

Zaujal Vás systém vytápění LARX UHLÍKOVÉFÓLIE.CZ? Neváhejte a zašlete nám svůj projekt přes kontaktní formulář a společně najdeme vhodné řešení.