Podlahové vytápění bylo po dlouhou dobu známkou určitého luxusu a ne každý si ho mohl dovolit. To se však díky pokroku technologií, výrobních a instalačních postupů v posledních desetiletích změnilo. V dnešní době vychází systém podlahového topení v konečném nákladu levněji, než vytápění konvenčními radiátory. 

LARX uhlíkovéfólie, topná fólie, podlahové vytápění, elektrické podlahové topení

Elektrické vytápění je v dnešní době běžným způsobem topení, který se používá nejen v obytných budovách. Elektřina je pouze nositelem energie a samotné šíření tepla do místnosti může být provedeno mnoha způsoby. Zdrojem tepla může být např. elektrokotel, kde je ohřívána teplá voda, která je poté rozvedena do vytápěných místností. Takovému typu vytápění, který používá jako nositel tepelné energie vodu ohřívanou v technické místnosti, se říká ústřední systém vytápění. Uhlíkové topné fólie jsou ovšem systém lokální, fungují na bázi přímé přeměny elektrické energie na teplo ve vytápěné místnosti.

Uhlíkové topné fólie a podlahové topení

Elektrické podlahové vytápění s využitím topných fólií skýtá spoustu výhod. Mezi ty největší patří nízké náklady na pořízení a provoz, bezúdržbovost  a celoplošnost. Systém vytápění LARX UHLÍKOVÉFÓLIE.CZ se díky jeho tloušťce hodí do všech typů staveb a rekonstrukcí. Topné fólie jsou nízkoteplotním typem vytápění. Tzn., že nezpůsobují víření prachu ani vysychání vzduchu, jsou tedy ideálním druhem podlahového vytápění pro alergiky, astmatiky a další osoby s dýchacími problémy.

Uhlíkové topné fólie jsou tepelným zdrojem, který přeměňuje elektrickou energii na teplo s účinností 99 % (ze 100 W elektrické energie vytvoří 99 W tepla) lokálně, přeměna elektrické energie na teplo probíhá přímo v místě potřeby (vytápěné místnosti). Odpadají tedy veškeré energetické ztráty při přenosu tepla od zdroje do místa potřeby, které nejsou v případě teplovodního topení právě zanedbatelné. Uhlíkové topné fólie mohou fungovat jako hlavní či doplňkový zdroj tepla, v ideálním případě ve spojení s fotovoltaickými panely a domácími bateriemi, i v developerských projektech.

Stropní vytápění pomocí uhlíkových fólií

Topné fólie nejsou určeny jen pro systémy podlahového vytápění. Lze je použít i jako stropní vytápění. Topná fólie se umístí mezi sádrokartonový podhled a tepelnou izolaci stropu. Toto řešení je vhodné pro rekonstrukce kde není možné zasáhnout do podlahy a instalovat podlahový systém topení. Pro stropní vytápění se využívají uhlíkové topné fólie s vyšším výkonem. Pro podlahové vytápění platí norma která říká, že teplota nášlapné vrstvy podlahy by neměla překročit 27 °C, tato limitace se stropního topení netýká.

larx uhlíkové fólie termokamera 2

Jak fungují uhlíkové topné fólie

Tloušťka elektrické topné fólie se pohybuje do 1 mm, jsou tedy velmi tenké a v celkové výšce skladby podlahy zanedbatelné. Nosnou část topné fólie tvoří dva slepené pásy, mezi nimiž je nanesen odporový topný prvek, který je tvořen uhlíkovou pastou. Tato pasta se vyrábí lisováním jemného uhlíkového prachu, který se používá například jako barvivo v inkoustu do tiskáren. Také proces nanášení uhlíkové pasty na pás je podobný tisku. Používá se technologie CNT (carbon nanotubes, uhlíkové nanotrubičky). Výkon topné fólie je ovlivňován koncentrací uhlíku v nanášené pastě. Na podélných okrajích topné fólie jsou měděné pásky, které jednotlivé pruhy uhlíkové pasty propojují. K těmto páskům se pomocí lisovacích konektorů přichytí napájecí kabely. Konce folií a veškeré spoje je nutné pečlivě zaizolovat, následně vše překrýt ochrannou a izolační PE fólií.

Přímotopné a akumulační podlahové vytápění – pokládka a spotřeba

Existují dvě možnosti, kam v podlaze umístit uhlíkovou topnou fólii. Pokud máme obytnou místnost s laminátovou, vinylovou apod. skládanou podlahou, nejvhodnější je instalace uhlíkové topné fólie přímo pod svrchní nášlapnou vrstvu podlahy. Topení tak bude mít rychlé reakce při změnách teploty a bude mít rychlý náběh. Při umístění topné fólie přímo pod skládanou podlahovou krytinu (suchý typ instalace) se jedná o přímotopné podlahové topení.

V případě realizace jiné než skládané podlahové krytiny, např. dlažby, lepeného vinylu nebo stěrky není použití uhlíkové topné fólie přímo pod krytinu možné, protože přímo na uhlíkovou fólii nelze nic lepit. Řešením je umístění topné fólie pod systémové podlahové desky nebo vrstvu potěru – betonu nebo anhydritu. Vytápění pak bude pracovat v tzv. poloakumulačním režimu. Topná fólie tedy nebude topit přímo do místnosti jen skrz podlahovou krytinu, ale také skrz vrstvu potěru nebo desek. Celkové reakce na změnu požadované teploty a náběh systému vytápění tak budou lehce pomalejší než u přímotopného použití, ale teplo vydrží v podlaze „naakumulované“ i po vypnutí vytápění. Jedná se o univerzální a nejpoužívanější řešení.

Množství potřebné energie (kWh) v přímotopném je jen nepatrně nižší než v poloakumulačním režimu, protože spotřeba elektrické energie nezáleží na typu umístění fólie v podlaze, ale na tepelné ztrátě domu, respektive místnosti.

Uhlíkové topné fólie a odrazová fólie

Reflexní, neboli odrazová fólie dokáže dle některých prodejců topných fólií odrážet sálavé teplo směrem do místnosti a tím snížit náklady na vytápění. Je tomu ale skutečně tak? Není, nevěřte jim. Sálavé teplo se šíří mezi plochami o různých teplotách, které se vzájemně nedotýkají a mezera mezi nimi je vyplněna vzduchem (ne proudícím). Pokud bychom tedy topnou fólii položili přímo na odrazovou fólii, žádná mezera mezi zdrojem tepla a odrazovou fólií nevznikne. Teplo se přes reflexní fólii bude dál šířit vedením dolů, jako kdyby tam ona odrazová fólie nebyla. Reflexní fólie v kombinaci s uhlíkovou topnou fólií je tedy jen marketingovým trikem neupřímných obchodních zástupců některých prodejců topných fólií.

Uhlíkové topné fólie a elektromagnetický smog

Elektromagnetický smog, tedy záření, které vzniká průchodem elektrického proudu kovovými vodiči. Uhlík ale není kov. Topné fólie mají zanedbatelně kovových součástí a proto i produkce elektromagnetického smogu je minimální, a to zejména v porovnání s topnými kabely nebo rohožemi, které jsou kovové, a tedy i produkce smogu v prostoru místnosti je značně vyšší. Systém vytápění LARX UHLÍKOVÉFÓLIE.CZ splňuje veškeré evropské a české normy a nejpřísnější evropské certifikáty pro provoz v obytných místnostech.

Více informací o tom, jak funguje vytápění uhlíkovými topnými fóliemi si můžete přečíst v tomto článku na našem blogu.

Regulace uhlíkových topných fólií

Přesná regulace podlahového vytápění je jedním z klíčových faktorů celého systému. Teplota v místnosti má zásadní vliv na pocit pohody a komfortního života v domácnosti. Správně zvolené ovládání teploty navíc znamená úspory nákladů na vytápění. Uhlíkové topné fólie jsou z pohledu regulace ideálním způsobem topení. Při přímotopném použití začínají fólie ohřívat místnost prakticky ihned po spuštění a i při poloakumulačním použití topných fólií je prodleva mezi spuštěním topení a nárůstem teploty v místnosti minimální, do půl hodiny. Topné fólie se ovládají pomocí stykačů způsobem 0/1, tedy buď topí, nebo netopí. nedochází k žádné ztrátové regulaci napětí nebo protékajícího proudu. Termostat tak po dosažení požadované teploty úplně odpojí přívod elektřiny. Topné fólie poté spínají v několikaminutových intervalech párkrát za hodinu, jen podle toho jak se místnost ochlazuje.

lcd termostat, wifi termostat, jablotron regulace topení, topné uhlíkové fólie regulace, wifi termostat, vzdálená regulace

Důležitou součástí jakéhokoliv systému podlahového vytápění je termostat s podlahovým čidlem teploty. Dle normy by teplota nášlapné vrstvy podlahy neměla v obytných místnostech překročit 29°C (v koupelnách 35°C), je tedy důležité použít termostat s interním (podle kterého regulujeme teplotu místnosti) a současně externím (podle kterého kontrolujeme teplotu podlahy) čidlem teploty. Naše LARX LCD a Wi-Fi termostaty všechny tyto požadavky splňují. Je na nich navíc možné, např. v létě kdy není třeba topit, nastavit regulaci jen podle externího čidla a využít tak topné fólie jen k ohřevu podlahy na komfortní teplotu.

Instalace systému vytápění na klíč včetně regulace

Nejjednodušším a zároveň bezpracným způsobem pořízení systému vytápění LARX UHLÍKOVÉFÓLIE.CZ je instalace na klíč. V případě realizace na klíč přechází veškerá zodpovědnost za instalaci a správnou funkčnost systému vytápění na nás jako instalační firmu a jsme tak schopni garantovat záruku provozuschopnosti systému vytápění celých 15 let. Životnost uhlíkových topných fólií přesahuje 30 let.

Průběh pořízení systému vytápění LARX na klíč

  • Prvotní kontakt probíhá většinou přes formulář na webu, čím více podkladů pro tvorbu cenové nabídky máme (půdorys, skladby podlah a další podrobnosti objektu), tím lépe.
  • Vypracujeme a zašleme individuální cenovou nabídku.
  • V případě zájmu o systém vytápění LARX UHLÍKOVÉFÓLIE.CZ vypracujeme projekt vytápění.
  • V rámci přípravy projektu navštívíme stavbu, kterou společně s majitelem projdeme a probereme všechny detaily realizace. Majiteli předáme popis stavební připravenosti spolu se specifickým elektroinstalačním materiálem pro zvolenou regulaci.
  • Výstupem je kompletní projekt vytápění systémem LARX UHLÍKOVÉFÓLIE.CZ
  • Průběžně s investorem konzultujeme průběh příprav.
  • V dohodnutém termínu instalujeme systém vytápění LARX UHLÍKOVÉFÓLIE.CZ
  • Nakonec předáváme systém vytápění a zaškolíme obsluhu.

podlahove topení, elektrické podlahové vytápění, larx, uhlíkovéfólie.cz, uhlíkové topné fólie, instalace svépomocí

Instalace LARX uhlíkových fólií svépomocí

Dalším způsobem pořízení systému podlahového vytápění pomocí uhlíkových topných fólií je instalace svépomocí.

Realizace systému vytápění pomocí uhlíkových topných fólií je jednoduchá, přímočará a rychlá. Zvládne jí každý zručnější kutil, elektrikář by měl instalaci zvládnout bez jediného zádrhelu a problému. Při instalaci svépomocí navíc můžete využít našich služeb v podobě přípravy kompletní projektové dokumentace, včetně výpočtů tepelných ztrát vašeho objektu, technické zprávy, stavební připravenosti a kladečského plánu topných fólií, podle kterého si poté fólie nainstalujete svépomocí a získáte navíc pocit z dobře odvedené práce.

První možnost – uhlíkové topné fólie jako instalační materiál pro instalaci svépomocí a elektrikáře

Na našich stránkách najdete k zakoupení všechny 3 typy naší uhlíkové topné fólie, včetně veškerého potřebného instalačního materiálu jako např. vodiče, konektory, izolační butylovou pásku nebo lisovací kleště na konektory. Náš interaktivní formulář Vám při zadání potřebného množství uhlíkové topné fólie sám vypočítá, kolik ostatního instalačního materiálu budete potřebovat. Při instalaci by tedy neměl nastat nejmenší problém s tím, že by Vám cokoliv chybělo. Rádi Vám poradíme a pomůžeme se správným výběrem naší uhlíkové topné fólie a nákupem instalačního materiálu pro Váš systém podlahového vytápění.

Druhá možnost – LARX Carbon Kit – sada pro instalaci svépomocí

LARX Carbon Kit je profesionálně připravený, nakonektorovaný a zaizolovaný pruh uhlíkové topné fólie s 3 metry dlouhými přívodními kabely určený k instalaci svépomocí. Pruh topné fólie stačí vybalit, položit, připevnit na určené místo a zakrýt krycí fólií. Poté již následuje montáž skládané plovoucí podlahy v případě suché instalace, nebo lití betonové stěrky v případě instalace mokré.

Na našem webu naleznete veškeré důležité informace (návody, videa, atd.) potřebné k bezproblémové instalaci a zapojení LARX Carbon Kitu svépomocí.

LARX Carbon Kit lze zakoupit ve všech prodejnách hobbymarketu Hornbach v Čechách a na Slovensku, online zde, nebo na jednom z největších e-shopů v Čechách – MALL.CZ.

larx carbon kit heat eco, uhlikove folie, topne folie larx

Demosada systému vytápění LARX UHLÍKOVÉFÓLIE.CZ

Systém vytápění LARX UHLÍKOVÉFÓLIE.CZ si také můžete nezávazně vyzkoušet díky naší montážní LARX demosadě. Ta obsahuje LARX odolnou uhlíkovou fólii o výkonu 150W/m² a LARX uhlíkovou fólii o výkonu 180W/m². K tomu sadu 4 konektorů, přívodních kabelů s dvojitou izolací, butylové pásky a návod pro montáž. Sada dále obsahuje informační letáky systému vytápění LARX UHLÍKOVÉFÓLIE.CZ. Lze si tedy vyzkoušet funkčnost topných fólií „na vlastní kůži“. Více na https://www.uhlikovefolie.cz/larx-demo-sada

podlahové topení, larx demobalíček, uhlíkovéfólie.cz, uhlíkové topné fólie, elektrické podlahové topení

Více o podlahovém vytápění pomocí uhlíkových topných fóliích, našich instalacích a referencích a další důležité informace naleznete na našem blogu, facebooku nebo instagramu. Dále se můžete podívat na časosběrné video instalace systému vytápění LARX UHLÍKOVÉFÓLIE.CZ v multifunkčním prostoru v Praze, nebo na časosběrné video instalace systému vytápění LARX UHLÍKOVÉFÓLIE.CZ v rodinném domě u Českého Krumlova.

Také řešíte systém vytápění vašeho objektu? Rádi pro Vás zpracujeme nezávaznou cenovou nabídku. Neváhejte, a zašlete nám svůj projekt přes kontaktní formulář a společně najdeme vhodné řešení.