Výběr způsobu topení a zdroje energie k vytápění rodinného domu patří mezi klíčová rozhodnutí, před která je majitel při výstavbě nebo rekonstrukci postaven. Je třeba nalézt určitý kompromis mezi náklady spojenými s  pořízením systému vytápění, časovou náročností instalace a nároky obyvatel na komfort a pohodu vytápěných prostor.

Jaký způsob topení a zdroj energie zvolit pro vytápění rodinného domu v roce 2022?

Správně zvolený zdroj energie pro vytápění rodinného domu má mnohem větší vliv, než by se mohlo na první pohled zdát.

Čím topit v rodinném domě?

Vytápění tuhými palivy v podobě dřeva nebo uhlí je dlouhodobě na ústupu, ať už kvůli nehospodárnému provozu kotlů na tuhá paliva, vysokým nárokům na prostor pro skladování uhlí/dřeva nebo nutné pravidelné obsluze. Vytápění kotli na tuhá paliva se také velmi obtížně reguluje. Tento problém se v posledních letech začal ve velkém řešit akumulačními nádržemi, které sice umožní kotli pracovat v optimálním režimu, protože nadbytečné teplo uloží na později, ale násobně zvyšují náklady na pořízení a údržbu systému vytápění a zaberou spoustu cenného místa. V úvahu je také třeba vzít povinnost revize kotlů na tuhá paliva a pravidelné čištění komína (min. jednou ročně), což jsou další pravidelné náklady na provoz systému vytápění, na které spousta lidí často zapomíná. Tyto náklady se mohou vyšplhat do řádu tisíců ročně.

Při volbě zdroje energie je tedy důležité vzít v úvahu nejen možnosti a preference budoucích obyvatel domu, ale i jaké zdroje jsou v lokalitě běžně dostupné. Uhlí nebo dřevo se dá dovézt prakticky kamkoliv, je ale třeba řešit jejich na prostor náročné skladování, u dřeva navíc jeho zpracování (řezání, štípání). Síť plynovodu v České republice také nepatří mezi ty nejhustší, v menších městech ještě možnost plynové přípojky bývá, v České republice je ale spousta oblastí plynem úplně nedotčených.

Jaký způsob vytápění?

Český trh je přesycený výrobci, dovozci a prodejci plynových kotlů a kotlů na tuhá paliva do takové míry, že vyznat se v jednotlivých značkách a typech a vybrat ten vhodný se stalo úkolem na který aby si člověk vzal v práci týden volno. Situace není lepší ani na trhu tepelných čerpadel. Obecná popularita tepelných čerpadel vzešla zejména z možnosti využití dotace na jejich pořízení. Ta nejlevnější tepelná čerpadla a kotle většinou není vůbec třeba brát v potaz. Jejich nízká pořizovací cena je většinou vykompenzována levnými díly a nekvalitním zpracováním, v případě tepelných čerpadel i vysokou hlučností. Problém bývá se servisem a údržbou méně známých značek tepelných čerpadel a kotlů po uplynutí záruční doby.

Prodejci plynových kotlů také občas mívají tendence „předimenzovat“ kotel vůči tepelné ztrátě moderních domů. Je to spíše zlozvykem z dob minulých, kdy nebyly tak dobře zateplené domy jako máme dnes a zároveň plynové kotle neoplývaly vysokou efektivitou, takže bylo potřeba instalovat plynové kotle s vysokým výkonem. V případě moderních nízkoenergetických domů může ale kotel s vysokým výkonem vést v konečném důsledku k vyšším nákladům za vytápění, protože spíná častěji, což vede k větší spotřebě plynu. Při rozhodování o vytápění plynem je také důležité vzít v potaz náklady na zavedení plynové přípojky a rozvodu plynu, v případě, že je plyn doveden jen např. na začátek ulice.  Plynové kotle a odvody spalin u plynových kotlů také podléhají povinnosti pravidelné revize, vznikají tedy dodatečné náklady provozu plynového systému topení.

Při výrobě tepla pomocí kotlů nebo tepelných čerpadel hovoříme o vytápění ústředním. Teplo je vyráběno např. ve sklepě nebo technické místnosti kde je umístěn kotel který ohřívá vodu. Ta je poté pomocí trubek a čerpadel rozvedena do jednotlivých vytápěných místností objektu. Na cestě z technické místnosti do vytápěné místnosti dochází v rozvodech vody k tepelným ztrátám, které můžou v extrémních případech dosahovat až desítek procent.

Všechny typy kotlů, ať už plynové, nebo na tuhá paliva podléhají povinnosti revize. Ty není vůbec dobré podceňovat, v případě plynových kotlů a odvodů spalin může při zanedbání servisu dojít k úniku spalin, v extrémních případech až k výbuchu, při vytápění tuhými palivy zase můžou např. chytit saze v dlouho nečištěném komínu a hned je zaděláno na velký problém. Tyto starosti při vytápění elektřinou v žádném případě nehrozí.

Jedním z důležitých pomocníků při výběru a realizaci topení rodinného domu je projekt vytápění a výpočty tepelných ztrát objektu. Je důležité instalovat vytápění o výkonu alespoň 20-30% vyšším, než je tepelná ztráta jednotlivých místností. Kvalitně zpracované a vypočítané tepelné ztráty objektu by tedy měli být jedním z dokumentů, které je třeba mít ještě před samotným výběrem zdroje energie a topidla k vytápění. Špatná volba na základě nekvalitní dokumentace může v konečném důsledku vyústit v násobně vyšší náklady za topení.

Levné topení pomocí regulace

Pro co nejhospodárnější provoz je zároveň důležité systém vytápění správně regulovat. Každý jsme jiný a preferujeme různou výši teploty v jednotlivých místnostech. Mezi obecně hůře regulovatelné vytápění patří systémy vodních radiátorů, přímotopy nebo wawky, protože tyto topidla topí na vysokou teplotu. V důsledku velkého rozdílu teplot topidla a místnosti dochází k lokálnímu přehřívání a víření prachu. Naopak k nejlépe regulovatelným patří nízkoteplotní podlahové vytápění. Úplně nejjednodušší je regulace topných fólií. Fólie jsou ovládány způsobem 0/1, tedy buď topí, nebo netopí. Při instalaci přímo pod plovoucí krytinu se jedná o topení přímotopné a reakce na požadované teplotní změny je okamžitá.

Nest, uhlíkove folie, topne folie, larx, uhlikovefolie.cz, regulace, termostat

Efektivní vytápění rodinného domu pomocí elektřiny

Elektřina je nejdostupnějším zdrojem energie, v dnešní době je připojena v každé domácnosti. Topit elektřinou je tedy i z pohledu logistiky nejjednodušším způsobem vytápění rodinného domu.

Co když vypadne elektřina?

Kotle na tuhá paliva nebo na plyn právě kvůli nucenému zvyšování jejich nízké účinnosti přešli na řízení přeměny vstupní energie na teplo pomocí počítačů a elektroniky. Ať už topíte uhlím, dřevem, plynem, přímotopy nebo pomocí topných uhlíkových fólií, v případě výpadku elektrické sítě si nezatopíte tak jako tak. Nenechte se tedy ovlivnit argumentem, že v případě výpadku elektřiny si topnými fóliemi nezatopíte. Bez elektřiny si totiž dnes již nezatopíte ani s jakýmkoliv jiným typem vytápění.

larx uhlíkové fólie termokamera 2

Týká se vytápění elektřinou revize?

Revize elektroinstalace by měla být prováděna v každém připojeném místě nezávisle na způsobu vytápění. Pokud tomu tak není, může např. pojišťovna v případě pojistné události krátit pojistné plnění. Revize elektroinstalace je nutností, ať topíte elektřinou nebo ne. S elektrickým vytápěním tedy není spojen žádný nečekaný náklad v průběhu celé životnosti topného systému.

Proč zvolit topné fólie?

V moderních nízkoenergetických domech s malou potřebou tepla je z pohledu nákladů na celý systém vytápění neekonomické vytápět složitými teplovodními systémy. Počáteční investice do elektrického vytápění je mnohem nižší, instalace je jednodušší a časově méně náročná a elektrické podlahové topení nikde nezabírá místo jako např. kotel nebo tepelné čerpadlo. Je také třeba vzít v úvahu údržbu, poruchovost a životnost systému vytápění.

Obecně lze říci, že je nesmyslné do současných dobře zateplených domů instalovat složité a drahé topné systémy, když můžeme celé vytápění realizovat mnohem jednodušeji. V moderních domech s nízkou tepelnou ztrátou je provozní spotřeba topných fólií velmi blízká tepelnému čerpadlu. Topné fólie jsou navíc bezúdržbové, nikde se nic netočí (kompresory, čerpadla, větráky), nikde neproudí voda, nikde nic nehučí a nekladou nároky na cenný obytný prostor.

LARX uhlikove folie instalace

 Jaký je tarif na vytápění topnými fóliemi?

Na elektrické topení pomocí systéme vytápění LARX UHLÍKOVÉFÓLIE.CZ lze získat energetický tarif pro přímotopné vytápění D57d, který znamená 20 hodin levného proudu (k roku 2022 vychází cena za kWh vysoké i nízké sazby u tarifu D57d kolem 3 Kč). Levný proud navíc platí nejen na vytápění, ale na celou spotřebu domácnosti. Z tohoto pohledu lze tedy výrazně snížit náklady za spotřebovanou elektrickou energii.

Zaujal Vás náš systém vytápění a máte zájem o nezávislou cenovou nabídku? Neváhejte a kontaktujte nás na našem webu a společně najdeme vhodné řešení vytápění vašeho objektu.