Výběr způsobu topení a zdroje energie k vytápění rodinného domu patří mezi klíčová rozhodnutí, před která je majitel při výstavbě nebo rekonstrukci postaven. Je třeba nalézt správný kompromis mezi náklady spojenými s pořízením a provozem systému vytápění, časovou náročností instalace a nároky obyvatel na komfort a pohodu vytápěných prostor.

Jaký způsob topení a zdroj energie zvolit pro vytápění rodinného domu v roce 2024?

Správně zvolený zdroj energie pro vytápění rodinného domu má mnohem větší vliv, než by se mohlo na první pohled zdát. Při výběru zdroje vhodného pro Vaši domácnost je přitom třeba vzít v úvahu nejen cenu vytápění, ale také možnou omezenou dostupnost zdroje, fyzickou náročnost (ne každý je v takové fyzické kondici, aby zvládl každý den tahat bedny se dřevem či kbelíky s uhlím), požadované pohodlí, dispozice Vaší nemovitosti a celou řadu dalších faktorů. 

Čím topit v rodinném domě?

Vytápění tuhými palivy v podobě dřeva nebo uhlí je dlouhodobě na ústupu, už kvůli nehospodárnému provozu, vysokým nárokům na prostor pro skladování uhlí/dřeva nebo nutné pravidelné obsluze. Vytápění kotli na tuhá paliva se také velmi obtížně reguluje. Tento problém se v posledních letech začal ve velkém řešit akumulačními nádržemi, které sice umožní kotli pracovat v optimálním režimu, protože nadbytečné teplo uloží na později, ale násobně zvyšují náklady na pořízení a údržbu systému vytápění a zaberou spoustu cenného místa. V úvahu je třeba vzít povinnost revize kotlů na tuhá paliva a pravidelné čištění komína (min. jednou ročně), což jsou další pravidelné náklady na provoz systému vytápění, na které spousta lidí zapomíná. Tyto náklady se mohou vyšplhat do řádu tisíců korun ročně.

Při volbě zdroje energie je důležité vzít v úvahu nejen možnosti a preference budoucích obyvatel domu, ale i jaké zdroje jsou v lokalitě dostupné. Uhlí a dřevo se dá dovézt prakticky kamkoliv, je ale třeba řešit na prostor náročné skladování, u dřeva navíc jeho zpracování (řezání, štípání). Síť plynovodu v České republice nepatří mezi ty nejhustší. V menších městech možnost plynové přípojky bývá, spousta dalších oblastí České republiky je plynem úplně nedotčená. V potaz je navíc třeba vzít i její poplatnost nejen makroekonomické, ale i politické situaci v tuzemsku i okolních zemích. 

Náš systém vytápění LARX uhlíkovými fóliemi je levný a naprosto bezúdržbový. Elektřina je téměř všude a není závislá na geopolitice jako plyn – navíc díky efektivnímu provozu se uhlíkové fólie u některých typů realizací řadí mezi vůbec nejlevnější zdroje vytápění

Proč nekupovat levná tepelná čerpadla?

Český trh je přesycený výrobci a dovozci plynových kotlů a kotlů na tuhá paliva. A to do takové míry, že vyznat se ve značkách a typech je úkolem, na který si člověk snad musí vzít v práci týden volna. Situace není lepší ani na trhu tepelných čerpadel. Obecná popularita tepelných čerpadel vzešla zejména z možnosti využití dotace na jejich pořízení. Ta nejlevnější tepelná čerpadla a kotle nelze brát vůbec v potaz. Jejich nízká pořizovací cena je způsobena levnými díly a nekvalitním zpracováním, v případě tepelných čerpadel i vysokou hlučností. Problém je se servisem a údržbou méně známých značek tepelných čerpadel a kotlů po uplynutí záruční doby.

Nákup tepelného čerpadla, často motivovaný jeho nízkou cenou, pak často končí zklamáním a nekonečným běháním a sháněním opravářů. V úvahu lidé často zapomínají brát také prostorovou náročnost tepelných čerpadel – zejména v případě menších staveb, bytů či rekonstrukcí nedává smysl pro účely postavení tepelného čerpadla zabrat jednu celou místnost, která by jinak mohla být využita k jiným účelům. Hluk, který tepelné čerpadlo v provozu vytváří, pak před zapojením konkrétního čerpadla na daném místě neotestujete, je ale dalším důležitým aspektem, který je třeba při výběru zdroje vytápění brát v potaz. 

Jaké jsou výhody a nevýhody plynových kotlů?

Prodejci kotlů mívají tendence „předimenzovat“ kotel vůči tepelné ztrátě moderního domu. Je to zlozvykem z dob minulých, kdy nebyly tak dobře zateplené domy, jako máme dnes, a zároveň plynové kotle neoplývaly vysokou efektivitou. Takže se instalovaly plynové kotle s vysokým výkonem. V případě moderních nízkoenergetických domů může kotel s vysokým výkonem vést v konečném důsledku k vyšším nákladům za vytápění, protože vypíná a spíná častěji, což vede k větší spotřebě plynu. Při rozhodování o vytápění plynem je důležité vzít v potaz náklady na zavedení plynové přípojky a rozvodu plynu. Obzvlášť pokud je plyn doveden jen na začátek ulice. Plynové kotle a odvody jejich spalin podléhají povinnosti pravidelné revize, vznikají tak dodatečné náklady provozu plynového systému topení.

Při výrobě tepla pomocí kotlů nebo tepelných čerpadel hovoříme o vytápění ústředním. Teplo je vyráběno například ve sklepě nebo technické místnosti, kde je umístěn kotel ohřívající vodu. Ta je pomocí trubek a čerpadel rozvedena do jednotlivých vytápěných místností. Na cestě z technické místnosti do vytápěné místnosti dochází v rozvodech vody k tepelným ztrátám, které můžou v extrémních případech dosahovat až desítek procent. Zároveň zabudování teplovodního podlahového vytápění vyžaduje zbytečně velkou tloušťku podlahy.

Dlouhodobě je pak samozřejmě třeba brát v úvahu ambici EU zbavit se do roku 2040 vytápění fosilními palivy. To může mít zásadní vliv na případnou prodejnost a cenu domu, který je designován právě na vytápění plynovým kotlem. 

Problematika revizí a tepelných ztrát

Všechny typy kotlů, plynové i na tuhá paliva, podléhají povinnosti revize. Revize není dobré podceňovat, při zanedbání servisu může u plynového kotle dojít k úniku spalin, v extrémních případech až k výbuchu, při vytápění tuhými palivy mohou vzplanout saze v dlouho nečištěném komínu. A hned je zaděláno na velký problém. Tyto starosti při vytápění elektřinou v žádném případě nehrozí. LARX uhlíkové fólie jsou čistým a bezpečným vytápěním.

Jedním z důležitých pomocníků při výběru a realizaci topení rodinného domu je projekt vytápění a výpočet tepelných ztrát objektu. Je důležité instalovat vytápění o výkonu obvykle 20-30 % vyšším, než je tepelná ztráta jednotlivých místností. Kvalitně zpracované a vypočítané tepelné ztráty objektu mají být dokumentem, který musíte mít ještě před samotným výběrem zdroje energie k vytápění. Špatná volba na základě nekvalitní dokumentace může v konečném důsledku vyústit v násobně vyšší náklady za topení. Jak by měl vypadat správný projekt vytápění se dočtete na našem blogu.

Levné topení díky efektivní regulaci

Pro nejhospodárnější provoz je důležité systém vytápění správně regulovat. Každý jsme jiný a preferujeme různou teplotu v místnostech. Mezi obecně hůře regulovatelné vytápění patří systémy vodních radiátorů, přímotopy nebo wawky, protože topí na vysokou teplotu. V důsledku velkého rozdílu teplot topidla a místnosti dochází k lokálnímu přehřívání a víření prachu. Naopak k nejlépe regulovatelným patří nízkoteplotní podlahové vytápění LARX uhlíkovými fóliemi. Fólie jsou ovládány způsobem 0/1, tedy buď topí, nebo netopí. Při instalaci přímo pod plovoucí krytinu se jedná o topení přímotopné a reakce na požadované teplotní změny je okamžitá a komfortní.

Nest, uhlíkove folie, topne folie, larx, uhlikovefolie.cz, regulace, termostat

Efektivní vytápění rodinného domu pomocí elektřiny

Elektřina je nejdostupnějším zdrojem energie, v dnešní době je připojena každá domácnost. Topit elektřinou je z pohledu logistiky a vedlejších nákladů nejjednodušším způsobem vytápění rodinného domu. Díky podpoře fotovoltaických systému se stává elektřina nezávislou a v důsledku i levnější. Elektrické vytápění uhlíkovými fóliemi a fotovoltaika na střeše k sobě patří. Proto také realizujeme obojí!

Co když vypadne elektřina?

Kotle na tuhá paliva a plyn, kvůli zvyšování jejich nízké účinnosti, řídí dnes přeměnu energie na teplo elektronicky. Ať už topíte uhlím, dřevem, plynem, přímotopy nebo pomocí topných uhlíkových fólií, v případě výpadku elektrické sítě máte problém tak jako tak. Nenechte se tedy ovlivnit argumentem, že si v případě výpadku elektřiny topnými fóliemi nezatopíte. Bez elektřiny si dnes již nezatopíte ani s jakýmkoliv jiným typem vytápění.

larx uhlíkové fólie termokamera 2

Týká se vytápění elektřinou revize?

Revize elektroinstalace má být prováděna v každém připojeném místě, nezávisle na způsobu vytápění. Pokud tomu tak není, může pojišťovna při pojistné události krátit plnění. Revize elektroinstalace je nutností, ať topíte elektřinou nebo ne. S elektrickým vytápěním tedy není spojen žádný nečekaný náklad v průběhu celé životnosti topného systému.

Proč zvolit LARX topné fólie?

V moderních nízkoenergetických domech s malou potřebou tepla je neekonomické vytápět složitými teplovodními systémy. Počáteční investice do elektrického vytápění je mnohem nižší, instalace je jednodušší a časově méně náročná. Elektrické podlahové topení nikde nezabírá místo jako kotel nebo tepelné čerpadlo. Teplovodní vytápění se při rekonstrukci do podlahy často ani nevejde, ale uhlíkové fólie ano. Uhlíkové fólie jsou oproti kotlům a tepelným čerpadlům bezúdržbové, prakticky bezporuchové a mají dlouhou životnost. Pokud nás kontaktujete, rádi vám vysvětlíme všechny výhody LARX uhlíkových fólií.

Při instalaci přímo pod podlahovou krytinu není nutný žádný větší zásah do podlahy. Stačí do místnosti přivést napájecí kabel. Je to nejjednodušší provedení rekonstrukce vytápění s komfortní teplou podlahou.

Platí, že je nesmyslné do současných dobře zateplených domů instalovat složité a drahé topné systémy, když můžeme celé vytápění realizovat mnohem jednodušeji. V moderních domech s nízkou tepelnou ztrátou je provozní spotřeba topných fólií velmi blízká tepelnému čerpadlu. Topné fólie jsou komfortní a bezúdržbové, nikde se nic netočí (kompresory, čerpadla, větráky), nikde neproudí voda, nikde nic nehlučí. Nekladou se nároky na cenný obytný prostor. Každá místnost je regulována samostatně a topí přesně jen tak, jak je potřeba.

LARX uhlíkové fólie instalujeme jak na klíč, tak i prodáváme pro svépomocnou instalaci. Jednoduchá svépomocná instalace je nejlevnější způsob pořízení vytápění. Náročnosti se bát nemusíte! Zvládly to už stovky domácností, s naší podporou a názornými videonávody.

Pokud si nejste jistí kontaktujte nás, nebo si zdarma vyžádejte naší demosadu.

LARX uhlikove folie instalace

 Jaký je tarif na vytápění topnými fóliemi?

Na elektrické topení systémem vytápění LARX lze získat energetický tarif D57d, který znamená 20 hodin levného proudu (k roku 2022 vycházel cena za kWh vysoké i nízké sazby u tarifu D57d kolem 3 Kč). Důležité je, že máte levný proud na celou spotřebu domácnosti. Díky tomu lze výrazně snížit náklady za spotřebovanou elektrickou energii.

Zaujal vás náš systém vytápění LARX a máte zájem o nezávaznou cenovou nabídku zdarma? Neváhejte a kontaktujte nás. Společně najdeme nejlepší řešení vytápění vašeho domu.